A romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében az esélyegyenlőség elvű támogatáspolitikáról fogadott el közös nyilatkozatot Bulgária, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország – jelentette be Herczog László szociális és munkaügyi miniszter. Az öt európai uniós tagállam, amelyek a Roma Integráció Évtizede Programban is részt vesznek, felhívják az uniós intézmények és az uniós tagállamok kormányainak figyelmét arra, hogy a romák EU-forrásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése elengedhetetlen a társadalmi integráció megerősítése érdekében – mondta Herczog László.

Közölte: a felhívásban javaslatot tettek arra, hogy a források elosztása során milyen minimumkövetelményeket érvényesítsenek. Ezek között szerepel, hogy a célzott programok mellett az uniós alapok elosztása során az esélyegyenlőség kritériumát előfeltételként, számon kérhetően kell figyelembe venni, valamint a komplex, az oktatási, a foglalkoztatási, a lakhatási és az egészségügyi problémákra egyszerre fókuszáló programoknak kell elsőbbséget biztosítani.

Az esélyegyenlőség elvű politikát a már működő egyeztetési fórumok – például az Európai Roma Platform és az Európai Roma Csúcs – napirendjére kell tűzni és továbbfejlesztésére munkacsoportot kialakítani a tagállamok és az uniós intézmények képviselőinek részvételével – mondta Herczog.

Tízmilliónál is több roma él az EU-ban

Kiemelte, az EU tagállamaiban ma mintegy 10-12 millió roma él, nagy részük mélyszegénységben. Ez elsősorban abból fakad, hogy alacsony az iskolai végzettségük, tartósan munkanélküliek, embertelen körülmények között, cigánytelepeken élnek – mutatott rá a miniszter, hozzátéve, hogy komoly problémát jelent a szegregáció, amely elsősorban az oktatásban és a lakhatásnál a romák szociális és etnikai alapon való elkülönítését, társadalmi kirekesztését jelenti.
Herczog László szerint aktuálissá teszi a kérdést az Európa-szerte és a magyar társdalomban is megfigyelhető fokozódó cigányellenesség.

Egyre nő az előítéletesség

A romákkal szemben “egyre inkább erősödnek az előítéletek és sztereotípiák”. Úgy fogalmazott: A “társadalom jelentős hányada gondolja úgy, hogy a romák a társadalom számára terhet jelentenek, és a szociális ellátórendszer kihasználói. Ehhez kapcsolódóan nő a cigánybűnözés fogalmának és az ezzel szembeni fellépés létjogosultságának elfogadottsága”.

Herczog László az összefogást hangsúlyozva kijelentette, meg kell találni azokat a hatékony eszközöket, amelyek nem engedik meg, hogy a szélsőséges nézetek eluralkodjanak Magyarországon és Európában.

Belinda Pyke, az Európai Bizottság foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi főigazgatóságnak igazgatója szólt arról: negatív társadalmi és politikai hullámokat kelt Európában, hogy egyes területeken a romák integrációja egyre kevésbé sikeres. Úgy tűnik, hogy a romák helyzete egyre inkább romlik – mondta.
Az esélyegyenlőség elvű támogatáspolitika címmel, a szociális tárca által megrendezett tanácskozás célja a tapasztalatcsere és a esélyegyenlőség elvű támogatáspolitika továbbfejlesztésének megvitatása.

C-Press, FN