Peter Weiss a rendszerváltás előtt fontos szerepet töltött be a Szlovák Kommunista Párt életében, majd pedig részt vett a párt formális átalakításában. Magyarellenessége, illetve diplomáciai tapasztalatainak hiánya kérdésessé teszi a nagyköveti posztra való alkalmasságát.

Peter Weiss 1952. július 7-én született Pozsonyban. Az egyetem elvégzése után 1975 és 1989 között a Szlovák Kommunista Párt Marxista-Leninista Intézeténél dolgozott, mint tudományos titkár, ahol társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozott. Ez az intézet volt az, amely Duray Miklósról azt az értékelést adta, hogy meg kell büntetni a Csehszlovákiában megvalósított cselekedeteiért. Peter Weiss az 1989-es bársonyos forradalom után politikai életben tovább tevékenykedett. A Kommunista Párt 1990-ben az ő vezetése alatt alakult át Szlovák Demokratikus Baloldallá (SDĽ). 1998-ban tagja lett a Dzurinda irányította kormánykoalíciónak. Weissnek később vitái támadtak az SDĽ-ben, ezért onnan kilépett és megalakította a Szociáldemokrata Alternatíva nevű pártot. Ez a párt azonban 2002-es parlamenti választáson megbukott, s egyesült a Fico vezette Smerrel. Weissnek nincsenek diplomáciai tapasztalatai, a kilencvenes években azonban egy ideig a szlovák parlament külügyi bizottságát vezette. Politológusként különböző lapokban aránylag gyakran közölt cikkeket a szlovák-magyar kapcsolatokról is, ahol gyakran bírálta a magyarságot, akik szerinte nacionalista eszméket vallanak. Személye kérdésessé teszi a szlovák-magyar viszony javulását.

Felvidék Ma, VZS