A nemzetiségek nyelvén kiállított bizonyítványokkal újra ismétlődik a probléma, amely ez év januárban – ugyan más formában – már előfordult. Most a számítógépes program „nem érti” a nemzetiségek nyelvét.
A káosz a bizonyítványok körül így újra megismétlődik, amit Ján Mikolaj (SNS) már igazán szeretett volna elkerülni. A félévi bizonyítványoknál jelentkezett gondot azzal szerette volna elhárítani, hogy elektronikus formulát dolgoztatott ki a bizonyítványokra, amit maguk nyomtathatnak ki az iskolák. Hét nappal a tanév befejezése előtt, néhány nemzetiségi iskolában nem tudnak boldogulni a programmal, illetve az e-formulárral, mert több rubrikában nem tudják az adatokat magyar nyelven beírni, nem engedi a program.
„A számítógépes program nem engedi, hogy a nyomtatványokba kétnyelvűen írjuk be az adatokat. Például az első osztályos formulába lehetetlen az iskola nevét magyarul is beírni,” – mondta Fibi Sándor, a Magyar Tannyelvű Iskolák Igazgatói Szövetségének vezetője. A bizonyítványok többségébe lehetetlen beírni az iskolaévet, a nemzetiséget, a helyet és a bizonyítvány kiállításának dátumát magyar nyelven. Csak a jegyeket tudják két nyelven feltüntetni. „Ha hétfőig – június 28 – nem javítják ki a programot, akkor minden marad a régiben, és az eddig bevált formában, kézzel kell kiállítani a bizonyítványokat. Még majd egy hét időnk van, addig ki lehet javítani a programot,” – jegyezte meg ironikusan Fibi, amellyel az eltelt félévre utalt, ami alatt a programmal semmi sem történt, és az iskolák tanítói, tanárai a bizonyítványosztás előtti éjjel, kézzel körmölték a bizonyítványokat.
A hibákat elismerte Zuzana Benová, a Ševt alkalmazottja is, aki személyesen felelt a magyar nyelvű bizonyítványok számítógépes programjáért. „Ebben az évben nem kell új nyomtatványokat kiadnunk, mert használhatják az eddig használt hivatalos bizonyítvány-nyomtatványokat,” – nyilatkozta, arra az esetre, ha mégis kézzel kellene kitölteni a nyomtatványokat.
Ján Mikolaj, a januárban felmerült problémák után intézkedett az új, elektronikusan kitölthető bizonyítványról. Akkor, januárban nem érkeztek meg időben az új nyomtatványok, a régibe pedig már tilos volt beírni a tanulók féléves eredményét. A tanulók így többnapos késéssel kapták kézhez a félévi bizonyítványokat. Most a számítógépes programmal ismétlődik meg a januári eset, amelyért nem kevés pénz fizetett az iskolaügy.
Joggal kérdezhetjük, mikor lesz rend Ján Mikolaj reszortján?

Felvidék Ma, ddg