A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala állásfoglalást adott ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezete kisebbségügyi főbiztosának jelentésével kapcsolatban:


Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

A Kerekasztal állásfoglalása az EBESZ jelentésével kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala üdvözli az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosának jelentését az államnyelvtörvény módosítása ügyében. Nagyra értékeljük a Főbiztos diplomáciai erőfeszítéseit. Jelentését korrektnek és kiegyensúlyozottnak tartjuk, mégpedig úgy a törvény tartalma és alkalmazása politikai-jogi hátterének elemzése szempontjából, úgy a javasolt további lépések szempontjából.

A Kerekasztal kész bekapcsolódni a javasolt konzultációs folyamatba, amelyet azzal a céllal kell folytatni, hogy tisztázódjanak a törvény félreértelmezhető és nem egyértelmű rendelkezései, és hogy elkezdődjék a munka a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény átfogó módosításán, amely összhangba hozza azt azokkal a vállalásokkal, amelyeket a Szlovák Köztársaság a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájához való csatlakozásakor tett.

Újfent kiállunk a július 15-ki nyilatkozatunkban megfogalmazott cél mellett: szorgalmazzuk, hogy olyan nyelvhasználati gyakorlat alakuljon ki a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken, hogy mind a szlovákok, mind a nemzetiségekhez tartozó személyek jogai és érdekei érvényesülhessenek, és hogy az összes állampolgár otthon érezhesse magát a közös hazában.
Ez a cél teljes mértékben összhangban van az EBESZ ajánlásaival.

Somorja, 2009. július 27.

A Szervező Bizottság (Csemadok, SZMPSZ, SZMSZSZ, Pázmány Péter Alapítvány, Fórum Kisebségkutató Intézet, Fórum Információs Központ, Diákhálózat, SZMÍT) nevében:

Petőcz Kálmán, Tóth Károly s.k.