Alojz Hlina a Népszabadságnak nyilatkozott, miután Révkomáromban bocsánatot kért a nacionalista pártelnök magyarellenes kirohanásai miatt. A mágát polgárjogi aktivistaként nevező Hlina rendületlenül hisz abban, hogy Ján Slotát el lehet távolítani a szlovákiai közéletből.

Lóháton kocogott be szerdán a révkomáromi Klapka térre. Miért?

Jelképnek szántam. A magyarok között ma is él az a monda, miszerint Szvatopluk többek között egy fehér lóért adta el a honfoglalóknak a nagymorva birodalom egy részét, ami persze nem igaz. Ezt a négylábút – fehéret nem tudtam venni – szimbolikusan visszaadtam a magyaroknak. Sok ilyen hamis mítosz rontja még napjainkban is a két szomszéd nemzet kapcsolatát. Ha ezeket mindenki elsöpörné a saját portájáról, akkor kapcsolatainkat nem rombolná annyi előítélet és tudatlanság.

Jókai szülővárosába azért jött, hogy Ján Slota durva megnyilvánulásai miatt bocsánatot kérjen a magyaroktól. Kinek a nevében beszélt, és miért tartja fontosnak ezt gesztust?

Saját magam nevében beszéltem, de biztos vagyok abban, hogy nagyon sok tisztességes szlovák polgár egyetért velem. Mert felháborítónak tartjuk a Szlovák Nemzeti Párt elnökének magyarellenes megnyilvánulásait. Sokan vérszemet kaphatnak tőle. Úgy gondolhatják, ha neki odafenn mindent szabad, akkor máshol is büntetlenül ócsárolhatják a magyarokat, és akkor felbomlik a társadalmi béke.

Sikeres vállalkozóként miért szervez tiltakozó akciókat?

Gyermekkoromban sok nyaklevest kaptam, mert az iskolában is szókimondó voltam. Egyetemistaként a rendszerváltók között tüsténkedtem. Negyvenévesként sem közömbös számomra, hogy milyen társadalmi viszonyok között élek. Évekkel ezelőtt Pozsony központjában nyilvánosan elégettem Hitler Mein Kampfját, s legszívesebben újra megtenném, mert térségünkben is erősödnek az újnácik és más szélsőségesek. A nacionalisták is, akiket nálunk főleg Ján Slota hergel. Meggyőződésem, hogy minden tisztességes polgár kutyakötelessége a maga módján és lehetőségei szerint fellépni ellenük. Ha lapítunk, akkor előbb utóbb a fejünkre nőnek, s akkor Szlovákiában és a közép-európai térségben ismét nagy baj lehet.

Bírja még energiával és ötletekkel?

Persze. Nemrég Ján Slota trágár szavakkal sértegette a kormányőrséghez tartozó rendőrnőt, aki nem engedte be a parlament mélygarázsába a gépkocsivezetőjét, mert nem tudta igazolni magát. A legközelebbi ülés előtt társaimmal lezárjuk az utat, tiltakozni fogunk a pártvezér ellen, aki immár az államhatalom képviselőit is semmibe veszi.

Ilyen akciókkal vajon megrengethetők Ján Slota pozíciói?

Ilyenekkel is hamarabb sikerül kipenderítenünk a pártelnököt a közéletből. Három téglát kell kihúzni és összedől a hazug birodalma. Először is minél több tisztességes polgár beszélgessen el azokkal, akiket Slota bepalizott.Ne intellektuális papolásokkal próbálkozzanak, hanem tényekkel nyissák fel a szemüket. Mert milyen hazafi az, akinek a legális bevétele sokszorosan kevesebb a mesés vagyonánál? S akiről már Robert Fico is azt állítja, hogy politikusként alaposan megszedte magát. Tulajdonképpen a magyarellenes kirohanásaival is ezekről a korrupt ügyeiről igyekszik elterelni a közfigyelmet. Ilyen aljas módszerekkel próbálja bebetonozni a hatalmát. A második téglát bizonyos magyar csoportoknak kellene kihúzniuk. Úgy, hogy visszafogják magukat, s nem szolgáltatnának újabb és újabb ürügyet Ján Slota hőbörgéseihez. A szlovák demokratikus pártok is kifoghatnák a szelet a nacionalista pártvezér vitorlájából, ha tematizálnák az európai értékrenden és a másság tiszteletén alapuló szlovák hazafiságot. Ha igy cselekszünk, akkor a nacionalista pártelnök megbukik, mert nem olyan nagylegény, aminek mutatja és kikiáltotta önmagát.

Felvidék Ma, nol.hu