Tótkomlós Város Önkormányzata és a Szlovák Önkormányzat 2009. július 15-én az egységesített kétnyelvű intézmény-és utcanévtáblák átadási ünnepségét rendezi a településen, amelynek szónoka Ékes Ilona, fideszes országgyűlési képviselő, a magyar Országgyűlés Emberjogi- és Kisebbségi Bizottságának tagja.
A helyi önkormányzat pályázatot nyújtott be a Területi Kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt DARFT-HÖF TEKI-2008 pályázati felhívásban meghatározott „Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése” fejlesztési cél megvalósítására. A fejlesztés célja a város belterületén található valamennyi utcanévtábla és házszámtábla cseréje, pótlása, a közforgalmú intézmények, létesítmények címertábláinak a cseréje, pótlása valamint a polgármesteri hivatal információs tábláinak a cseréje egy egységes arculat kialakítása érdekében. A szlovák nyelvű feliratok számának jelentős növelésével tisztelegni kívánunk a települést egykor alapító szlovák nemzetiségű elődök előtt, illetve segítséget kívánunk nyújtani az identitástudat megőrzésében – áll a tótkomlósi önkormányzat tájékoztatásában.

A pályázat benyújtását megelőzően a projekt előkészítési szakaszban felmérést végeztek a város belterületén az utcanév, a házszám és a címertáblák jelenlegi állapotáról, mennyiségéről. A felmérés eredménye szerint jelenleg az utcanév-táblák 50%-a, a házszámtáblák 40%-a hiányzik, a meglévő táblák pedig sok esetben kopottak, elhasználódtak, olvashatatlanok. A fejlesztés forrásigénye 13.804.800 Ft, melyhez 80 %-os támogatást, azaz 11.043.840 Ft-ot igényelt és nyert az önkormányzat a pályázat keretében. A fejlesztéshez szükséges önerő összege 2.760.960 Ft, mértéke: 20%. A támogatott pályázat támogatási szerződésének aláírását követően a városi önkormányzat megbízási szerződést kötött a KOMLÓS Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társasággal a táblák beszerzése és kihelyezése érdekében. Az ősz folyamán lakossági fórum keretében tájékoztatták a lakosságot a beruházásról, valamint december 10-én ünnepélyes keretek között került sor a táblák bemutatására. A Kft. városgazdálkodási részlegének munkatársai a táblák kihelyezését 2008. december 8-án megkezdte, s több ütemben végezte.
A megbízás teljesítésével a városban:
– 930 db kétnyelvű (magyar és szlovák) utcanévtábla,
– 2800 db házszámtábla,
– 20 db címertábla, valamint
– 10 db információs tábla a polgármesteri hivatal külső homlokzatán került kihelyezésre. A táblákat Bonyhádon gyártották le.
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása előirányzatának keretében, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló fejlesztés eredményeként az indentitás tudat megőrzése érdekében Tótkomlós belterületén található valamennyi utcanévtábla, házszámtábla, illetve a közintézmények és a lakosság által tömegesen látogatott közforgalmú épületen kétnyelvű címertábla tájékoztatja a településre érkezőket.

Felvidék Ma