A Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), amelyet éppen a magyar nyelv ápolására, fejlesztésére, művelésére hoztak létre, hivatali kötelessége szerepet vállalni a “nyelvbékítő” konferencia szervezésében, lebonyolításában – mondta Pálinkás József.
Az MTA elnöke annak kapcsán nyilatkozott, hogy Kóka János, az SZDSZ frakcióvezetője személyes találkozót kezdeményezett Pálinkás Józseffel a hétfői négypárti egyeztetésen javasolt magyar-szlovák “nyelvbékítő” konferencia és vitafórum ügyében.

A külföldön tartózkodó Pálinkás Józsefet Kóka János telefonon tájékoztatta a négypárti egyeztetésen kialakult egyetértésről, hogy az MTA-hoz forduljanak a politikai feszültség oldása érdekében, amely a “valóban elfogadhatatlan törvény” kapcsán alakult ki.

“A magam részéről örülök, hogy a politika keresett meg ezzel kezdeményezéssel. Engem magamat is foglalkoztatott a gondolat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hogyan és milyen szerepet vállaljon. Természetesen az első reakcióm, mint ahogy nagyon sok embernek, ellenséges érzület volt. Jobb azonban, ha a Magyar Tudományos Akadémia a Szlovák Tudományos Akadémiával, szlovák tudóstársainkkal közösen higgadtan, a feszültségeket oldva, béketeremtőként, mintsem egymásnak szemrehányó leveleket íróként lépjen fel” – emelte ki Pálinkás József.

Hozzátette: Az Akadémia szerepe más, mint a közvetlen politikáé. A politika logikájánál fogva hatalomtechnikai módon reagál.

“Ha az segíthet valamit, hogy a két Akadémia nem a politika logikája mentén, hanem a tudomány logikája szerint érvel, gondolkodik, akkor hasznosnak tartom a kezdeményezést” – mondta.

Pálinkás József a nyelvet éppen olyan személyes viszonyulásnak tarja, mint például a családhoz való tartozást. Mint kifejtette, ezért az a törvény, amely az emberek legbelsőbb belügyeibe avatkozik, nem lehet jó. Egyrészt a napi gyakorlatban konfliktushelyzeteket hoz létre, másrészt történelemtudományi szempontból is elfogadhatatlan.

“A világ legtermészetesebb dolga, hogy egy kultúra egy adott módon használja a neveket, amelyekhez őt a sorsközösség köti, egy másik pedig másféleképpen. Elfogadhatatlan az, hogy akár az ember belső autonómiájába, akár a történelemtudomány autonómiájába rövidlátó politikai céllal meghozott törvény beleszóljon. A szlovák és a magyar nép évszázadok óta együtt él, úgy gondolom, hogy politikai céllal meghozott törvény ezt a harmonikus együttélést is megzavarhatja. (…) Ez a törvény, ha életbe lép, sok kárt tesz. Mély meggyőződésem, hogy a jogszabályt, ha most életbe lép, egy későbbi időpontban hatályon kívül kell, hogy helyezzék, mert ellentétes az emberi kulturális viszonyulással” – hangsúlyozta az MTA elnöke.

Pálinkás József meggyőződése, hogy csak akarat kérdése a konferencia augusztusi megrendezése.

“Attól függ, szlovák tudóstársaimban van-e akarat, hogy ezt nyugodt körülmények között, ugyanakkor nyíltan megbeszéljük. Azt gondolom, hogy a két ország, a két nép közötti feszültség jelentős mértékben csökkenthető. Rengeteg olyan kérdés van, amely összeköt minket. Én azt gondolom, hogy ha a szlovák tudósok ebben partnereink, akkor mi fel tudunk mutatni sok olyan kérdést, ami összeköt, szemben azzal a néhánnyal, amely esetleg szétválaszt” – emelte ki Pálinkás József, aki hazatérte után, a jövő hét elején a Szlovák Tudományos Akadémia elnökéhez fordul levélben.

A személyes szerepvállalással kapcsolatban Pálinkás József elmondta, hogy szabadságát megszakítva kész a konferenciát megnyitni és azon elnökölni.

“Szívesen kifejtem egy természettudománnyal foglalkozó ember véleményét, viszonyát az anyanyelvéhez, és szívesen beszélgetek, vitázok, érvelek amellett, hogy olyan belső kérdéseket, mint az anyanyelv, a család, a hit és a tudomány igazságai, nem lehet ilyen törvényekkel szabályozni” – tette hozzá Pálinkás József.

Felvidék Ma, MTI