Szili Katalin, a magyar Országgyűlés elnöke máris továbbította a ma aláírt négypárti tiltakozó nyilatkozatot Pavol Paškának, a szlovák parlament elnökének. Az alábbiakban közöljük a nyilatkozat szövegét is.
A szlovák államnyelvtörvény módosítását kérő négypárti nyilatkozatot ma délelőtt írta alá a négy parlamenti párt képviselője az Országgyűlés Nagy Imre-termében. Szili Katalin kéri, hogy a levelet Paška ismertesse a szlovák parlament képviselőivel.

A nyilatkozat – egyebek mellett összeegyeztethetetlennek tartja a szlovák törvényhozás által elfogadott 1995. évi 270. sz. törvényt és annak 2009. június 30-án elfogadott módosításait országaink jószomszédi viszonyával, a megkötött magyar-szlovák alapszerződéssel és egyéb nemzetközi egyezményekkel, valamint a kisebbségeket és a kulturális sokszínűséget értékként kezelő európai törekvésekkel.

Négypárti nyilatkozat a 2009. június 30-án elfogadott szlovák államnyelvtörvény módosításáról

A rendelkezésünkre álló nemzetközi jogi, diplomáciai és politikai eszközökkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a szlovák törvényhozás által elfogadott 1995. évi 270. sz. törvényt és annak 2009. június 30-án elfogadott módosításait országaink jószomszédi viszonyával, a megkötött magyar-szlovák alapszerződéssel és egyéb nemzetközi egyezményekkel, valamint a kisebbségeket és a kulturális sokszínűséget értékként kezelő európai törekvésekkel egyaránt összeegyeztethetetlennek tartjuk. A szlovákiai magyar kisebbséget példátlanul szankcionáló törvény az európai kisebbségi jogokkal, az Európai Unió szellemiségével, a meglévő emberi jogi egyezményekkel és a józan ésszel is ellentétes, ezért indokolt, hogy a magyar politikai szereplők az európai és nemzetközi szervezeteknél egységesen lépjenek fel a jogszabály diszkriminatív rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése érdekében.

Egyetértünk abban, hogy az új szlovák törvényi szabályozás nem két ország bilaterális vitája, hanem súlyos és az európai gyakorlattal ellentétes, a törvényhozók által szentesített emberi jogi jogsértés. A szabályozás ellentétes különösen az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájával, nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó keretegyezményével, és Miniszteri Bizottságának vonatkozó ajánlásaival, valamint az Európai Unió koppenhágai kritériumaival és Alapjogi Kartájával.

A törvény ahelyett, hogy a nyelvek használói közötti egyenlőséget erősítené, a kisebbségi nyelvet használókat többletkötelezettségekkel terheli és szankciókkal fenyegeti. A nyelvhasználatot nem csupán a gyakorlati szempontok által megkívánt mértékben, hanem ideológiai alapon, a mindennapi élet megannyi területén, elsősorban a nyilvános és hivatalos érintkezések számos vonatkozásában, szükségtelenül korlátozza. Ezzel aránytalanul és indokolatlanul beleavatkozik az emberek magánéletébe, és korlátozza a Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek jogait.

A fentiekre tekintettel felhívjuk a szlovák parlamenti pártokat, hogy a jogszabályban foglalt diszkriminatív rendelkezéseket vonják vissza, valamint kezdeményezzenek tárgyalásokat a nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek aktív bevonásával, egy, a kisebbségek számára is elfogadható, illetve az európai értékekkel összhangban álló nyelvhasználati szabályozás kialakításáról.

Budapest, 2009. július 20.

Kovács Tibor frakcióvezető-helyettes
MSZP

Németh Zsolt frakcióvezető-helyettes
Fidesz

Kóka János frakcióvezető
SZDSZ

Semjén Zsolt frakcióvezető
KDNP

Felvidék Ma, MTI