Továbbra is kevés a szlovákiai egyetemeken működő professzor, bár az utóbbi években folyamatosan nőtt az ilyen címmel rendelkező oktatók száma. Ezzel a ténnyel valamennyi, a ČTK hírügynökség által megszólított szakember egyetértett. A közel húsz hazai felsőoktatási intézményben a tavalyi adatok alapján közel 1400 professzor tevékenykedett, míg 2007-ben számuk 1300 volt, tehát emelkedő tendenciát mutat. A professzorokra elsősorban azért van szükség mert ők garantálják a baccalaureátusi, a magiszteri és a mérnökszakokat. Ráadásul míg az elmúlt években egy-egy professzor akár több egyetemen is garantálhatta az egyes szakokat, manapság csak egyetlen intézményben.

A professzorhiányra Ján Bujňák, a Szlovák Rektori Konferencia elnöke, a Zsolnai Egyetem rektora is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint a professzorok számának alacsony volta arra vezethető vissza, hogy meglehetősen alacsony a bérezésük, viszont nagyon nehéz eljutni az egyetemi hierarchiában erre a szintre. Szigorúak a feltételek, melyeknek a középgeneráció tagjai nehezen tudnak megfelelni. Példaként a publikációs tevékenységet hozta fel, ami egyrészt nagyon időigényes tevékenység, másrészt nincs is nagyon hol publikálni.
Szintén valós probléma, hogy a professzorok többsége az idősebb, nyugdíj előtt álló generációhoz tartozik, akik csak bizonyos életkorig garantálhatják az egyes szakokat. Amennyiben az iskola nem talál helyettük más, fiatalabb professzorokat, az adott szak oktatása akár meg is szűnhet.

Felvidék Ma, ČTK, tt.