A Bacsfai Római Katolikus Plébánia szeretettel várja a híveket és a lelkiatyákat a hagyományos Kisboldogasszony búcsúra a Csallóköz legkedveltebb Mária-kegyhelyére, Szentantalra. A szeptember 5-8. között megrendezendő búcsún gazdag lelki programmal várják a felvidéki katolikus híveket a Papok évében.
A búcsú jelmondata: „A pap nem önmagáért pap, hanem értetek…” – Vianney Szent János

PROGRAM:

Szeptember 5., szombat

12.00 A zarándokcsoportok fogadása
14.00 Ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség
15.00 Nyitó szentmise – Fóthy Zoltán, somorjai plébános
16.00 Közös keresztútjárás a Kálvárián
17.00 Ünnepi esti dicséret a Szent Szűz tiszteletére a templomban
18.00 Ünnepi főpapi szentmise
Főcelebráns: Mons. Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek – metropolita
Szentbeszédet mond: Jáki Teodóz OSB
Szentségi körmenet, szentségi áldás és ereklyetisztelet
21.00 Szentségimádás a templomban
24.00 Latin nyelvű szentmise magyar igeliturgiával – Józsa Attila galántai esperesplébános
A szentmise után szentségimádás a templomban reggelig

Szeptember 6., vasárnap

01.00 Fiatalok keresztútja a Kálvárián
06.00 Szentségi áldás
06.30 Ünnepi reggeli dicséret a Szent Szűz tiszteletére a templomban
07.30 Szlovák nyelvű szentmise a templomban
09.00 Szentmise a templomban – Író Sándor, vérteskethelyi plébános
10.30 Ünnepi főpapi szentmise
Főcelebráns: Mons. Orosch János, nagyszombati segédpüspök

Szeptember 7., hétfő

19.00 Ünnepi szentmise – Zolcer György ipolysági káplán és Klenko Gábor vereknyei káplán, újmisések

Szeptember 8., kedd

19.00 Ünnepi szentmise – Jankó Gábor, felbári plébános
Felvidék Ma