Növekvő tendenciát mutat az anyagi szükséghelyzetben lévő egyének száma. Júliusban a lakosság 6,02 százaléka, több mint 325 ezer ember tartozott ebbe a csoportba, ami a tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva 0,28 százalékos emelkedést jelent. Mindez a központi munkaügyi hivatal legfrissebb adataiból derült ki. A tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva a legtöbb, szociális szükséghelyzetben lévő embert – 9,26% – az Eperjesi kerületben regisztrálták, de ugyancsak nőtt a számuk a Kassai, a Besztercebányai és a Trencséni kerületben. A többi kerület esetében csökkenést tapasztaltak a munkaügyi hivatalok. Leginkább a Nyitrai kerületben lett kevesebb a szociális segélyen élők száma, mégpedig a tavalyi 5,8%-ról a jelenlegi 5,53%-ra csökkent az arányuk. A legjobb helyzetben e téren, amint azt már többször is olvasni lehetett, a fővárosi kerület van, ahol a szociális segélyen élők aránya az összlakosságon belül alig több mint 1%.

Felvidék Ma, Sme