A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete aláírás gyűjtést indított, amelyhez még várják a további csatlakozókat.

Immár ezer fölött van a szlovákiai magyar nyelvhasználatot korlátozó
államnyelvtörvény ellen tiltakozó petíció aláíróinak száma. Az MTA
Nyelvtudományi Intézete indította el az aláírásgyűjtést a peticio.nytud.hu <http://peticio.nytud.hu/> internetcímen. Az állásfoglalást a nyelvtudomány nemzetközi elitjének sok képviselője már aláírta, közöttük szlovákiai tudósok is. A szöveg szerint “a nyelvtudomány alaptétele, hogy az anyanyelv, illetve anyanyelvváltozat használatát nem lehet törvényekkel korlátozni és szabályozni, és a kodifikált változat ellen vétőket nem lehet büntetéssel sújtani”.
Fevidék Ma, Median