Kardos Béla, az Új-dél-walesi Magyar Szövetség elnöke értesítette szerkesztőségünket, hogy a szlovák államnyelvtörvénnyel kapcsolatos tiltakozó állásfoglalásukat, amelyet szeptember 9-én írtak meg, elküldték az ausztrál külügyminisztériumnak és az Európa Bizottság canberrai nagykövetének.

Az állásfoglalásban az ausztráliai magyarok rámutatnak arra, hogy a június 30-án elfogadott törvény jogot sért és diszkriminálja a Szlovákiában élő magyar kisebbséget, illetve a többi más nyelven beszélő egyént. Szlovákia nemzetközi normákat sért meg a törvénnyel, miközben a NATO-ba való belépéssel, a 89-es Bécsi ( amely a Helsinki egyezményt veszi alapul) és a Koppenhágai Egyezmény aláírásával biztosította, hogy a kisebbségi és nyelvi jogokat tiszteletben tartja. Az állásfoglalás szerint a törvény a nyilvános- és a magánéletbe is beavatkozik, amivel az Európai Chartát sérti meg. Ez jól mutatja, hogy a kisebbség milyen intoleráns környezetben kénytelen élni az ellene irányuló negatív politika következményeként. Továbbá azt is leírja, hogy a törvényt a közélet melyik területén próbálják meg alkalmazni, illetve azt milyen eszközökkel betartani. Az állásfoglalással a szervezet legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az alapvető normákat és jogokat sértő szlovák államnyelvtörvényre, amelyet az ausztrál külügyminisztériumnak és az Európa Bizottság canberrai nagykövetének is eljuttattak.

Felvidék Ma, VZS