Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnökhelyettese ma tartott sajtótájékoztatóján tájékoztatott az MKP-delegáció hágai útjáról, mely során a szlovák nyelvtörvényről tárgyaltak Knut Vollebaekkal, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosával.

Berényi József mellett még Csáky Pál elnök és Bara Zoltán külügyi titkár voltak az MKP-küldöttség tagjai. A főbiztos sajnálattal közölte, hogy noha a nyelvtörvény módosítása előtt a szlovák féltől felkérést kapott a törvénytervezet véleményezésére, a jogszabályt még az előtt elfogadta a szlovák parlament, mielőtt az elemző dokumentum az EBESZ-ben megszületett. Ez a dokumentum ma már megtalálható a szlovák külügyminisztérium honlapján, és öt esetben is figyelmeztet arra, hogy a törvény egyes cikkelyei nyugtalanságokat okozhatnak -főleg a bírságolásra vonatkozó cikkelyek, melyek nem egyértelműek.

A szlovák kulturális minisztérium irányelveket dolgoz ki a törvény végrehajtására és értelmezésére. Knut Vollebaek közölte az MKP-delegációjával, hogy őt is felkérték, hogy vegyen részt az irányelvek kidolgozásának folyamatában. Ezt a főbiztos és az MKP is üdvözölte, de az MKP ahhoz is ragaszkodik, hogy ők is bekapcsolódhassanak az irányelvek kidolgozásába.

Portálunk kérdésére, hogy az MKP milyen formában képzeli el a részvételét az irányelvek kidolgozásában, Berényi elmondta, hogy erre több lehetőség is kínálkozik. Egyrészt neki, mint parlamenti bizottsági elnöknek is lehetőséget adhatnak , de a szlovák kormány kisebbségi tanácsában is vannak MKP-tagok. “De akár közvetlenül hozzánk, a párthoz is fordulhatnak. Hangsúlyozom, inkább itthon szeretnénk megoldani ezt a kérdést, nem pedig a nemzetközi porondon. De ha bennünket itthon kihagynak ebből a folyamatból, nincs más út számunkra, mint az európai szervek kínálta lehetőségek kihasználása” – mondta az MKP elnökhelyettese. A magyar párt szerint mindenképpen szükséges a bírságolás körülményeit lefektetni, mert ma még az sem egyértelmű, hogy vajon büntethető-e egy olyan hivatalnok, aki olyan községben lakik, ahol 20%-alatti a magyarok aránya, de magyarul beszél például egy vállalkozóval. “Természetesen mi azt akarjuk, hogy egyértelmű legyen, hogy az ilyen eseteket ne büntethessék” – mondta Berényi. Az MKP véleménye szerint a módosított iskolatörvénnyel, a földrajzi nevek tankönyvekben való használatával is összhangba kell hozni a törvényt.

Berényi József még arról is tájékoztatta a sajtót, hogy az EBESZ-főbiztossal való tárgyalásuk után az MKP képviselői arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg a szlovák kormány, illetve a kulturális és a külügyi tárca nem hozott nyilvánosságra minden dokumentumot az EBESZ főbiztosával folytatott egyeztetéseiről, tárgyalásairól, levelezéseiről. Ilyenre a szlovák kormánynál már korábban is volt példa, a botrányos emissziós szerződés körül is több fontos információt eltitkoltak. Az MKP felszólítja a kormányt, hogy minden dokumentumot, beleértve az EBESZ főbiztosával folytatott tárgyalások jegyzőkönyveit is tegye elérhetővé a nyilvánosság számára.

Felvidék Ma, on