A Magyar Koalíció Pártja rimaszombati járási konferenciáján, 2009.szeptember 24-én, a járási küldöttek megyei képviselőjelölteket választottak.

Négy rimaszombati képviselőjelöltet: Auxt Ferencet, az MKP járási elnökét, Rigó László gépészmérnököt, Bán Zoltán villamosmérnököt, jelenlegi megyei és rimaszombati képviselőt, Korcsog Péter rimaszombati képviselő főorvost, valamint a vidék képviseletében Stubendek Márta rimaszécsi és Mács Zoltán bátkai polgármestereket választották meg a megyei megmérettetésre, melyre 2009. november 14-én kerül sor.
A konferencia továbbá megválasztotta azt a húsz küldöttet is, akik az október 17-én Rimaszombatban tartandó Országos Kongresszuson szavazati joggal képviselik a Rimaszombati járást.
A megyei képviselőjelöltek október és november hónap folyamán program kertében látogatnak el több helyszínre, községekbe, hogy felhívják választóik figyelmét az előttünk álló nagyon kemény választási harcra, és hogy milyen fontos a felelősségteljes hozzáállás a választásokon.

Felvidék Ma, Molnár Zsuzsa