A Magyarok Világszövetsége nyilatkozatot adott ki a Magyarok Szövetségével kapcsolatban. Erre reagált az MVSZ szlovákiai Országos Tanácsa, közleményüket az alábbiakban közzé tesszük:
„Mint Vukics Ferenc későbbi kijelentései és mostani viszálykodása is igazolták, a Magyarok Szövetségével kívánják kijátszani a határozott irányvonalú és nagy hagyományokkal bíró Magyarok Világszövetségét” – áll az MVSZ sajtóközleményében.
Az elmúlt napokban Vukics Ferenc, a magát Magyarok Szövetségének nevező szervezet vezetője beszélgetésre hívta a Hungária Televízió egyik műsorába Geönczeöl Gyulát (G.Gy.),aki a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa elnökének adta ki magát, holott ő is tudja és Vukics Ferenc is, hogy a Magyarok Világszövetségének felvidéki tagjai 2007. február 2-án a nagyidai közgyűlésen újjászervezték a nem kis mértékben G.Gy. által megbénított, pangó szervezeti életű Országos Tanácsot, amelyet korábban egy ideig valóban G.Gy. vezetett, de ő közben megszűnt MVSZ-tag lenni.
Nagyidán a tagok új elnököt választottak Fuksz Sándor személyében, és az alelnökök Mihályi Molnár László és dr. Popély Gyula lettek.
(Valószínűleg ezért terjesztett hitvány rágalmakat dr. Popély Gyuláról
G.Gy.) Ezekről a tényekről Vukics Ferencnek is tudomása kellett, hogy
legyen, hiszen az MVSZ Kárpát-medencei Régióülésén találkozott és
beszélt is felvidéki küldötteinkkel. Ott volt ő is a Magyarok VII.
Világkongresszusán, ahol a Magyarok Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsának elnöke és alelnökei is szerepet kaptak. Fuksz Sándor az önrendelkezési nyilatkozat előterjesztője, dr. Popély Gyula a Trianon újraértékelése konferencia vezetője, Mihályi Molnár László a Világkongresszus köszöntő versének előadója és két szekcióban
szakelőadó volt. Vukics Ferenc pedig beszámolt az MVSZ által
támogatott első bösztörpusztai Kurultajról.
G.Gy.-nak Patrubány Miklósra és dr. Popély Gyulára vonatkozó rágalmait határozottan visszautasítjuk, Vukics Ferenc “témaválasztását” átlátszó trükként értékeljük, hiszen a fent említett Régióülésen vendégként minősíthetetlenül és magyar emberhez méltatlanul viselkedett, majd bocsánatkérés nélkül távozott.
Mint Vukics Ferenc későbbi kijelentései és mostani viszálykodása is
igazolták, a Magyarok Szövetségével kívánják kijátszani a határozott
irányvonalú és nagy hagyományokkal bíró Magyarok Világszövetségét, amely a magyar nemzeten esett gyalázatok orvoslását elsőrendű feladatának tartja, hogy helyébe egy langyos és megalkuvó, s a fenti eset szerint a szélhámosságot sem nélkülöző szervezetet állítsanak.
Ez az elszomorító tény arra késztet bennünket, hogy
felnyissuk mindazok szemét, akik eddig a Vukics Ferencben és az
általa szervezett rendezvényekben természetes jóindulattal,
jóhiszeműen, de vakon megbíztak.

Szepsi, 2009. szeptember 23.

A Magyarok Világszövetségének Felvidéki Országos Tanácsa
Fuksz Sándor
elnök

Mihályi Molnár László
alelnök

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálata
Budapest, 2009. szeptember 25.

A közleménnyel kapcsolatban szeptember 24-én Mihályi Molnár László az alábbi nyilatkozatot tette közzé:

A NEMZETI HÍRHÁLÓN Közel 90 írásom jelent meg egy év alatt. A mai
napon megjelent egy leleplező cikk (a www.karpatiharsona.infon oldalon még olvasható) VUKICS FERENC ténykedéséről, ezt pár órán belül törölték róla, ami számomra kimerítette a sajtószabadság megsértését, a cenzúra fogalmát. Ezzel beszüntettem minden további kapcsolatomat a NEMZETI HíRRABLÓVAL:
Számomra ez a durva beavatkozás azt bizonyítja, hogy igazak azok a
feltételezések, hogy a Magyarok Szövetségét Vukics Ferenc megbízásból, a nemzeti indulatok lecsapolására, az ország kiárusításának elviselésére és csendes hallgatásra, a nemzeti oldal elhallgattatására hozta létre:

MIHÁLYI MOLNÁR LÁSZLÓ
SZEPSI – FELVIDÉK
www.mvsz.hu

* * *
Mihály Molnár László egyben a Kárpáti Harsona főmunkatársa, az eredeti írás ITT található