Erőteljesen kikezdi saját állampolgáraink szemében az unió hitelességét, hogy csak az Európán kívüli emberi jogi jogsértések kapcsán emeli fel hangját. Néma marad ugyanakkor az olyan súlyos jogsértések esetében, mint a szlovákiai magyar nemzeti közösséget sújtó szlovák államnyelvtörvény diszkriminatív rendelkezései.

Elfogadhatatlan, hogy az unió hallgat, amikor alapvető emberi és kisebbségi jogok sérülnek. A szlovákiai eseményeket ugyanis nem a magyar képviselőknek kellene felvetniük, hanem az európai fórumoknak kellene kezdeményező szerepet vállalniuk – mondta Tabajdi Csaba, MSZP EP delegációvezető, az Európai Parlament plenáris ülésén napirend előtti hozzászólásában szeptember 14-én, hétfőn.

“Leonard Orban, többnyelvűségért felelős biztos az államnyelvtörvénnyel kapcsolatban hozzá intézett kérdésemre így fogalmazott: “Bár a tagállamok nyelvpolitikáját nem szabályozza az uniós jog, a szlovák nyelvtörvénynek az EU alapszerződéseivel és a tagállamok nemzetközi kötelezettségvállalásaival, így az Európa Tanács keretében elfogadott Kisebbségvédelmi Keretegyezménnyel és Nyelvi Chartával összhangban kell lennie.” Hasonló tárgyú nyilatkozatot tett Jerzy Buzek EP házelnök is két hete, de az is figyelemre méltó, hogy a csatlakozás előtt ezeket a követelményeket számon kérték a tagjelölt országoktól. Ezek a nyilatkozatok egyértelmű politikai útmutatást adnak, ugyanakkor intézményesített és jogi kötelező erővel bíró konfliktuskezelő mechanizmus nélkül nem segítik érdemben a probléma megoldását” – hangsúlyozta a szocialista delegációvezető.

“Súlyos hiányossága az Európai Uniónak, hogy nem rendelkezik belső, intézményesített konfliktuskezelő mechanizmussal, amely az unión belüli emberi- és kisebbségi jogi jogsértéseket vizsgálná és segítené azok megoldását. Az előző ciklusban egyik uniós intézmény sem élt ilyen kezdeményezéssel, de különös felelősség terheli ez ügyben az Európai Bizottságot, amely kezdeményezési joggal rendelkezik az uniós jogalkotásban. A következő Európai Bizottság kezében a döntés: továbbra is szőnyeg alá söpri a kisebbségi problémákat, vagy hajlandó végre szembe nézni velük és megfelelő intézményi keretek között kész segíteni azok megoldását” – zárta felszólalását a szocialista politikus.

Felvidék Ma, mszp.hu