A diákoknak nincs miből tanulniuk, az iskolák ugyanis még mindig nem kapták meg a szükséges tankönyveket. Elsősorban azokban az évfolyamokban, ahol beindult az oktatási reform. A pedagógusok pedig – jobb híján – kénytelenek improvizálni, írja szó szerint a Sme mai kiadása. A cikk szerzője különböző iskolákba látogatott el, hogy megtudja, mi is a helyzet a tankönyvek terén. A losonci, Vajanský utcai alapiskola igazgatónője a helyzet ellenére optimista: „Fokozatosan kapjuk az új tankönyveket, ám még így is sok hiányzik. A pedagógusok továbbra is a régieket kénytelenek használni, vagy pedig a jegyzeteik alapján tanítani, ami azonban a szabadidejük rovására megy. Egyelőre még bírjuk a versenyfutást az idővel”, nyilatkozta Ľudmila Lacová igazgatónő.
Egy másik iskola, a Bosco János Egyházi Alapiskola igazgatója, Richard Havran szerint az oktatásügyi reform szükséges volt, ugyanakkor anyagilag nincs kellőképpen bebiztosítva. Ez érvényes a hiányzó tankönyvekre is, melyek hiányoznak a tanulóknak, hiszen nem mindenkinek van otthon internetkapcsolata, teszi hozzá az igazgató. Havran szerint, ha szeptember végéig nem kapják meg a tankönyveket, akkor kénytelenek lesznek saját jegyzetek alapján tanítani, diktálni, és nem utolsósorban improvizálni.
A cikkben megszólaltatott valamennyi iskolavezető bírálja a tankönyvhiányt, viszont eltérően ítéli meg az oktatási reformot. A legtöbbjük azonban megegyezik abban, hogy a reformot gyorsan és előkészítetlenül vezették be, így pedig nehéz az alkalmazkodás az új körülményekhez mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok részéről.

Felvidék Ma, Sme