Az MKP érsekújvári helyi szervezete október 26-án, 18 órától a helyi Csemadok épületében lakossági fórumot tart, melyen a párt vezetőségéből Sárközy Klára és Biró Ágnes vesznek részt. A fórumon a november 14-i megyei választásokon induló járási jelöltek is bemutatkoznak.

Sárközy Klára szívesen válaszol az érdeklődőknek az ország szociális helyzetére vonatkozó kérdéseire is, Biró Ágnes pedig mint Nyitra megye MKP-s elnökjelöltje, “hivatalos” vendége a lakossági fórumnak.

Az MKP érsekújvári járási jelöltjeinek néhány soros szakmai életrajza (a találkozón terveikről, elképzeléseikről is szólnak):

 Berta Zoltán
1972-ben születtem Érsekújváron. Nős vagyok, két gyermek apja. Alap- és középfokú iskolámat Érsekújváron végeztem, majd 2001-ben magiszteri titulust szereztem a Comenius Egyetemen. Irodatechnika szervizelése és karbantartása (számítógépek, fénymásolók, nyomtatók stb.) nyomdai offset berendezések kezelése és beállítása a szakterületem. Az MKP érsekújvári alapszervezetének vagyok a tagja 2004-től. Az önkormányzati választásokon az érsekújvári képviselő-testület tagja lettem. Három iskolai bizottság tagja vagyok, egynek pedig az elnöke.

 Bób János
1957-ben születtem, lakhelyem Szímő. Nős, 1 fiúgyermek édesapja vagyok. Szakmai végzettségem mezőgazdasági gépészmérnök. 1994-től tevékenyen részt veszek az önkormányzat munkájában. 1994 és 1998 között helyi képviselőként, 1999-től pedig mint Szímő község polgármestere. Az első megyei választási időszakban, 2001 és 2005 között, Nyitra Megye Önkormányzatának képviselőjeként a Régiófejlesztési Bizottságban dolgoztam. A második választási időszakban a Közlekedési Bizottság szakembereként dolgozom. A térségfejlesztés aktív támogatója vagyok, járásunk gazdasági és kulturális fellendüléséért dolgozom.

 Dobai Tibor
1979. augusztus 30-án születtem Komáromban. Az alapiskola elvégzése után a Komáromi Selye János Gimnáziumban érettségiztem 1997-ben. Ezt követően a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen végeztem a Kereskedelmi Karon. Az egyetemet követően az OTP-ben voltam hiteltanácsadó, majd a Volksbanknál igazgató Komáromban. 2007-től 2009 januárjáig pedig a Kooperatívánál regionális igazgató. Ez év februárjától a Komáromi Jókai Színháznál vagyok gazdasági igazgató. 2006-ban képviselőnek lettem megválasztva Kamocsán, ahol az MKP alelnöke vagyok.

 Farkas Tibor
1963-ban születtem Érsekújváron. Udvardi lakos vagyok, nős, három gyermek édesapja. Alapiskolai tanulmányaimat követően az Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskolába jártam. Pozsonyban a Szlovák Műszaki Egyetemen szereztem mérnöki oklevelet. Szakmai pályafutásomat tervezőmérnökként kezdtem. 1992-től vállalkozó lettem, 1994-től 98-ig az FG PULS kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. 1999-től a CARISMA kft. igazgatójaként a kábeltelevíziós rendszerek telepítése, üzemeltetése a szakterületem, valamint tv- műsorok készítése. Az MKP helyi és megyei önkormányzati képviselője vagyok.

 Forró László
56 éves villamosmérnök, nős két nagykorú leánygyerek édesapja vagyok. Iskoláimat úgy magam, mint családom minden tagja a főiskoláig magyar tannyelvű iskolában végeztem. A prágai műszaki főiskolán szereztem mérnöki oklevelet. Itt kaptam pedagógiai képesítést is. A főiskola befejezése óta az érsekújvári Elektrotechnikai Szakközépiskolában tanítok szaktanárként. Politikával 1989-től foglalkozom, alapítója voltam a Független Magyar Kezdeményezésnek, az Együttélésnek majd az MKP-nak. 16 évig voltam a helyi szervezetek elnöke. A megyei önkormányzatban már két választási ciklusban vagyok képviselő.

 Hajtman Béla
1966. június 28-án Párkányban születtem, nős vagyok és két gyermek édesapja. A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-szlovák szakon végeztem. Pedagógiai pályám Érsekújvárott kezdtem, Udvardon folytattam. A lévai egyházi gimnázium igazgatója voltam öt évig. Jelenleg a Nyitrai Pedagógiai Módszertani Központban a nemzetiségi oktatásüggyel foglalkozom. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége lapjának, a Pedagógusfórumnak a főszerkesztője vagyok. Három önálló kötet szerzőjeként tartanak számon.

 Nagy Péter
1977. október 13-án születtem Érsekújvárott. 32 éves, nős, 2 gyermek boldog édesapja vagyok. Tanulmányaimat a Közgazdasági Egyetemen végeztem Pozsonyban. Közéleti szereplésemet 2002-ben kezdtem parlamenti képviselői tanácsadóként. Fiatal körökben mozogva az ifjúságpolitika és a fiatalok érdekképviselete érdekelt, ezért megalakítottuk az MKP ifjúsági szervezetét a Via Nova – ICS-t, ahol elnökként dolgozom. Az önkormányzati munkát képviselőként 2006-ban kezdtem az érsekújvári testületben, ahol a régiófejlesztési bizottság elnökeként próbálom szebbé, élvezhetővé és jobbá tenni városunkat és vidékét.

 Száraz Dénes
A budapesti ELTE BTK magyar-közművelődés szakán végeztem 1981-ben. Tanárként, iskolavezetőként dolgoztam évekig az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban. Jelenleg Érsekújvár alpolgármesteri tisztségét töltöm be, és a Castrum Novum érsekújvári hetilap főszerkesztője vagyok. Nős vagyok, feleségem a Pázmány Péter Gimnázium történelem szakos tanára, fiam a budapesti Színművészeti Egyetem elvégzését követően a budapesti Új Színház színművésze, lányom a Károly Gáspár Egyetem ötödéves pszichológia szakos diákja.

Felvidék Ma