A Selye János Egyetem Tanárképző Kara a 2009/2010-es tanévben ötéves, költségtérítéses PhD-képzést indít magyar nyelv és irodalom tanulmányi programmal.
2009. október 26-ig várjuk magyar szakos magiszteri diplomával rendelkező kollégák jelentkezését személyesen, telefonon vagy e-mailen Doc. PhDr. Erdélyi Margit, CSc. tanszékvezetőnél (e-mail: erdelyi.margit@selyeuni.sk, tel.: 035 790-1761). Érdeklődni lehet Fazekas Tímea tanszéki asszisztensnél (e-mail: fazekast@selyeuni.sk, tel.: 035 790-1744). A képzéssel kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatóak a Selye János Egyetem Tanárképző Karának honlapján (www.selyeuni.sk).

Az első évfolyam beindításának késői időpontját az engedélyezési folyamat elhúzódása okozta. Az Oktatásügyi Minisztérium 2009. augusztus 21-én akkreditálta a doktori képzést nappali és levelező tagozaton egyaránt.
A képzés időtartama: 5 év
A doktori program témavezetői: Prof. PhDr. Szabó András, DrSc., Doc. PhDr. Erdélyi Margit, CSc., Doc. PhDr. Lőrincz Julianna, PhD., Prof. PhDr. Žilka Tibor, DrSc.

A doktori program képzési kínálatában nagy súlyt helyezünk a nyelvi és irodalmi, illetve módszertani tanulmányok komplex értelmezésére, az interdiszciplináris megközelítésekre, a hallgatók témaválasztásának megfelelő sokoldalú képzésre.

Felvidék Ma, SJE