„Többszínűségben élünk” – a mottója a héten 60. születésnapját ünneplő Európai Nemzetiségek Szövetségi Uniójának (Federal Union of European Nationalities). A kerek évfordulót egy háromnapos brüsszeli kongresszussal ünnepli a FUEN, tudhatjuk meg a Kitekintő cikkéből. Az alapítás és a célkitűzések

A FUEN-t 1949-ben azzal a céllal alapították, hogy képviselje Európa nemzeti és tradicionális kisebbségeinek érdekeit és ernyőszervezetként összefogja az egyes kisebbségi közösségek érdekképviseleteit. Az elmúlt hatvan évben Európa szerte elismert – nem-kormányzati – szervezetté nőtte ki magát az Unió, és vált kormányzatok, nemzetközi szervezetek és kutató intézetek egyenrangú partnerévé a nemzeti kisebbség védeleméért vívott „békés harcban”.

A FUEN egyik legfontosabb célja, hogy elősegítse a nemzeti és tradicionális kisebbségi nyelveknek, kultúráknak, illetve a közösségek történelmének és identitásának megőrzését. A cél elérését azonban csakis békés eszközökkel tartja megvalósíthatónak, a szeprataizmus és az erőszakos határmódosítás lehetőségét elítéli az Unió. A FUEN tulajdonképpen a kisebbség és többség békés egymás mellett élésének megvalósítását tűzte zászlajára. Az Európai Nemzetiségek Szövetségi Uniója már a 60-as években kidolgozta a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó legfontosabb szabályokat és elveket, majd később az etnikai csoportok jogairól is készített ajánlásokat. Ezek a kezdeményezések bekerültek a nagyobb nemzetközi intézmények – így az Európa Tanács, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Parlament vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezete – bürokratikus gépezetébe, és ilyen vagy olyan módon, de felhasználásra kerültek. Igaz a gépezet másik oldalán Európa kisebbségei még a mai napig várják az átfogó kisebbségvédelmi rendszer kialakításának bejelentését.

Három napig tart az ünneplés

A szeptember 29-e és október 2-a között, Brüsszelben megrendezett kongresszus méltó megünneplése lesz a FUEN 60 éves fennállásának. Kedden a koraesti órákban a flensburgi Kisebbségi Ügyek Európai Központjából (ECMI) érkezett kutató alapjogokkal foglalkozó előadásával és a FUEN elnök megnyitójával kezdődött meg a konferencia. A tagszervezetek képviselő a szerdai napot az Európai Parlamentben töltik, ahol az Európai Párbeszéd Fórum keretében európai képviselőkkel is találkoznak. A születésnap hivatalos megünneplésére csütörtökön, a Régiók Tanácsában kerül majd sor, amelyen a többnyelvűségért felelős – bár egyelőre csak kirakati szerepet betöltő – román Biztos is részt vesz. Pénteken a FUEN közgyűlést követően a belgiumi német kisebbség mintaértékű autonómiáját látogatják majd meg a szervezetek.

A jövőben feltehetően szorosabbra fűződik a FUEN és az Európai Parlament viszonya is. Igaz még nem hivatalosan, de már újjáalakult az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja, amely kifejezett hangsúlyt szeretne fektetni a NGO-kal való együttműködésre. Erről a szeptemberi strasbourgi plenáris ülés után Gál Kinga néppárti képviselő, a munkacsoport ideiglenes elnöke számolt be. A terveivel kapcsolatban a képviselő asszony elmondta, „hogy erősíteni szeretné a munkacsoport kapcsolatrendszerét az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa Tanáccsal, valamint az EU alapjogi ügynökségével. Továbbá szorosan együtt kíván működni a FUEN-nel, és hangsúlyt kíván helyezni a nyelvhasználat kérdéseire.”

Merre a jövő?

A nemzeti kisebbségekért vívott békés harc sokszor, vagy talán legtöbbször szélmalom-harcnak tűnik napjaink Európájában… de pontosan ezek azok a szervezetek és kezdeményezések, amelyek szépen lassan, de kitartó munkával, valóban változtatni tudnak a helytelen európai beidegződéseken. Ezért Isten éltesse a FUEN-t, és adjon neki még sok hasznos évtizedet!

Kitekintő, Felvidék Ma