A kerek jubileum alkalmából szervezett háromnapos rendezvénysorozat utolsó napjának eseményei zajlanak. A karon szerdán és csütörtökön nemzetközi konferencia zajlott “Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért” címmel. A konferencián romániai, magyarországi, szlovákiai, lengyelországi előadók vettek részt.

Dušan Čaplovič, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese elmondta, hogy a gazdasági válság ellenére, a jelenlegi kormány számára kiemelt cél, hogy tudásalapú társadalmat építsen. Elmondása szerint a KFE a komplex akkreditáció során olyan minősítést szerzett, amely alapján a legjobb egyetemek sorába tartozik.
Politikusi minőségében hangsúlyozta, hogy elsőszámú társadalmi cél az, hogy szlovákok és magyarok együtt éljenek és alkossanak. A továbbiakban megköszönte a magyar nemzetiségű pedagógusoknak fáradságos munkájukat és gratulált a kerek évforduló alkalmával.
Az akadémiai közösség ünnepi ülésén beszédet mondott Gémesi Ferenc, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának szakállamtitkára. Beszédében hangsúlyozta, hogy Szlovákia és Magyarország közös erővel támogatja a magyar pedagógusok nyitrai képzését, valamint kiemelte Szlovákia és Magyarország közös, sikeres projektjeit.
A nyirai Konstantin Filozófus Egyetem (KFE) rektora Libor Vozár beszédében megköszönte a magyar pedagógusok munkáját, mellyel mindig emelték az egyetem szánvonalát és terjesztették az egyetem jó hírét.
A rektor után Komzsík Attila, a Közép-európai Tanulmányok Karának (KETK) dékánja szólt a jelenlévőkhöz. A rektorral karöltve emlékérmeket adományozott többek közt az egyetem előző rektorának, Daniel Kluvanecnek, László Bélának a KETK első dékánjának, valamint még számos más pedagógusnak, akik az ötven év alatt munkájukkal hozzájárultak a magyar tanárképzés megvalósításához.

A szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatásban a nyitrai pedagógusképzés mindmáig meghatározó szerepet tölt be. Míg más szakmák elsajátítása során nem okvetlenül kulcsfontosságú az anyanyelv, addig elengedhetetlen, hogy a nemzetiségi iskolákban olyan tanárok tanítsanak, akik a nemzetiség nyelvén is képesek átadni szaktudásukat.
A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (KFE) Közép-európai Tanulmányok Kara (KETK) ezen elvárásnak hivatott eleget tenni. A jelenlegi kar és jogelődje ötven éve van jelen a magyar pedagógusképzésben.

A kezdetekkor, 1960-ban 212 hallgatót tudhatott magáénak az akkor még Pedagógiai Intézetnek nevezett létesítmény. A hallgatók száma folyamatosan nőtt, s ez magával hozta az intézmény bővülését. 1964-től a magyar pedagógusképzés a Pedagógiai Kar égisze alatt működött. A nyitrai képzés sikerességét bizonyítja, hogy az elmúlt ötven év során több mint 4000 magyar pedagógus szerzett itt felsőfokú képesítést.
A Közép-európai Tanulmányok Karának alapításáról 2003 novemberében döntött a KFE egyetemi tanácsa. Az új kar László Béla professzor dékán vezetésével kezdte meg működését. Az újonnan alakult karhoz jelenleg öt tanszék, illetve intézet tartozik. A karon a bölcsészet- és pedagógia tudományok terén folynak kutatások.
A KETK profiljába a tanárképzésen kívül a közép-európai nemzeti és nemzetiségi kultúrák kutatása is beletartozik.. A fakultással egyidős a hungarológia képzés, egy évvel később indult a közép-európai areális kultúra tanulmányi program, 2007-ben pedig megkezdődött a szlovák-magyar tolmács- és fordítóképzés is.

Laczkó Sándor, Felvidék Ma