Dennis J. Kucinich, az Egyesült Államok Kongresszusának demokrata párti tagja levelet írt az amerikai külügyminiszternek, amelyben a 2009. szeptember 1-jén hatályba lépett szlovákiai államnyelvtörvényre hívja fel a figyelmet.

A levél többek között arra a tényre mutat rá, hogy a szlovákiai fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél, a tűzoltóságnál szolgálati jogviszonyban az államnyelv kizárólagos jelleggel használható csupán. E jelenség gyakorlati visszásságain túl méltánytalannak találja az emlékművek, különösen a sírkövek feliratainál kötelező jellegű kétnyelvűséget is, különös tekintettel az aránytalanul magas pénzbüntetési tételekre.
A Demokrata Párton belül 2004-ben és 2008-ban is az Egyesült Államok elnökjelölti posztjára jelölt kongresszusi tag aggodalmának ad hangot annak láttán, hogy a nyelvtörvény a nyelvek és ezáltal Szlovákia polgárai közötti egyenlőség elvét támadja, amely érezhető feszültséget okoz a kisebbségi és a többségi lakosság közötti viszonyban.
A levél megállapítja, a feszültséget politikai megfontolásokból gerjesztik, amelynek eredményeképpen Szlovákia és Magyarország államközi kapcsolataiban is jelentősen nőtt a feszültség. A kialakult ellentétek legfőbb okát a képviselő a szlovák kormány politikájában látja, amely a kisebbségi ügyeket egyre inkább antidemokrata módon kezeli. Kucinich képviselő figyelmezet a régióban különösen érzékeny jelenségnek számító etnikai feszültségek veszélyére, amely végső soron nem csak Közép-Európa, hanem az Európai Unió és a NATO stabilitását is veszélyezteti.
A képviselő szerint a szlovákiai államnyelvtörvény a szólás szabadságát, ezen keresztül pedig a szabad és demokratikus társadalom alapelveit sérti. Kucinich képviselő legvégül sürgeti a külügyminiszter annak érdekében történő közbenjárását, hogy a szlovák kormány biztosítsa a szlovák állampolgárokkal szembeni egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, illetve, hogy Szlovákiában további jogszabályokkal biztosítsák az (etnikai) kisebbségi jogok érvényesülését.

Felvidék Ma, LA