2009. november 16-án, a pozsonyi Stefánia kávézóban került sor Csáky Pál parlamenti képviselő, az MKP elnöke új, szlovák nyelven írt könyvének bemutatójára, amely a bársonyos forradalom 20. évfordulója alkalmából jelent meg Békejobb (Ruka na zmier) címen.
A könyvbemutatón a szerző a következőképpen mutatta be könyvét:
Meggyőződésem, hogy a közéleti emberek időről időre el kell, hogy számoljanak a tevékenységükkel, hiszen az emberek bizalma emelte őket a közéleti posztra. Az úgynevezett bársonyos forradalom 20. évfordulója szinte kötelez mindenkit arra, hogy visszatekintsen arra az útra, ami mögöttünk van. Azt láthatjuk, hogy az út göröngyös volt, az út eredményei nem egyértelműek, bár meggyőződésem, hogy a pozitívumok sokkal fajsúlyosabbak, mint azok a negatívumok, amelyeket az elmúlt húsz év kitermelt. Szabad társadalomban élünk, biztos, hogy sok szempontból jobban kiteljesedhet az életünk, a nagy politikai félelmek megszűntek bennünk, új lehetőségek nyíltak meg előttünk, úgy gondolom, hogy ezek pozitívumok, nem szabad azonban letagadni a negatívumokat sem. Új félelmek is gerjednek bennünk, szociális jellegűek, félelmek a nacionalizmustól, a bizonytalan jövőtől, és ezek sok deformációt és sok problémát tudnak okozni, az egyénnek és társadalomban egyaránt. Tavaly év végén a magyarellenes hullám után találkoztam Miroslav Kusý professzorral, akivel régóta jó barátságban vagyunk, beszélgettünk a helyzetről, és ő vetette fel azt a lehetőséget, hogy mi szlovákiai magyarok, választópolgárok is és a szlovákiai magyar politikai gárda azért valamit letett az asztalra az elmúlt húszéves időszakban, és azt fel kellene mutatni a szlovákoknak, de úgy, hogy el tudják olvasni, tehát eredetiben, szlovák nyelven. Ez volt lényegében az a pillanat, amikor megszületett a fejemben, hogy egy ilyen könyvet szlovák nyelven ki kellene adni. A könyv tartalmazza azokat a legfontosabb elemeket, amelyeket a szlovákiai magyar képviselet és jómagam is felmutathatónak és felmutatandónak tartottunk, tehát az 1992-es alkotmányozással és a későbbi szlovák állam kialakításával kapcsolatos álláspontjainkat, amelyeket annak idején kollégáim megbízásából én képviseltem a szlovák parlamentben. Tartalmazza a mečiari korszakra való rövid visszaemlékezést, de ami lényeges, hogy tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket a nyolcéves kormányzásunk idején sikerült megvalósítanunk, a holocaust áldozataival kapcsolatos bocsánatkérést és azt az alapot, amelyet a pénzügyi rehabilitációjukra létrehoztunk a Szlovák Nemzeti Bankban, és amely dokumentumon az én aláírásom van. Tartalmazza továbbá a pravoszlávok és az ortodox egyház közötti kiegyezés szövegét, illetve az ezzel kapcsolatos történéseket; a kisebbségi törvényekkel kapcsolatos küzdelmeket, beleértve az antidiszkriminációs törvény megvalósítását, az egyetemmel kapcsolatos folyamatokra való visszatekintést és az európai uniós belépéssel kapcsolatos történéseket, a népszavazás előzményeit, illetőleg az integrációs folyamattal kapcsolatos küzdelmeket és politikai hozzáállásokat. Egy áttekintést nyújt ez a könyv arról, hogy a szlovákiai magyar polgárok és a szlovákiai magyar politikusok Szlovákiában az elmúlt húsz évben mindig a demokratizálódás, a normális fejlődés, az ország európaizálásának irányába próbáltak hatni, és bár nem hibátlan az elmúlt húsz év, amely mögöttünk van, de vállalható. (www.mkp.sk)

Felvidék Ma