A Magyar Ifjúsági Konferencia november 28-án ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját, Budapesten, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az ünnepség helyszíne történelmi volt a MIK életében, hiszen 10 éve itt alakult meg a konferencia. A házigazdák nevében dr. Holló József altábornagy úr, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója tolmácsolta Szekeres Imre honvédelmi miniszter köszöntőjét. Majd elhangzott a magyar Himnusz.
Dr. Herczog László, szociális és munkaügyi miniszter megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy létezik egy ilyen fórum, amely a határon túli magyar fiatalokat tömöríti, majd emléklapokat adott át a MIK-ben tevékenyen dolgozóknak.
MIK vagyunk címmel dr. Deutsch Tamás volt Ifjúsági és sportminiszter, európai parlamenti képviselő emlékezett vissza a MIK megalakulására, őt Szabó László volt helyettes államtitkár követte, aki MIK megalakulásának és működésének első éveiről beszélt.
A Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának első elnöke, Kucsera Tamás Gergely volt, aki felszólalásában személyes élményeit mondta el a 10. évforduló kapcsán.
A múltról szóló beszámolók után Szvorák Katalin népdalcsokorral és egy néptánc páros tánccal tette ünnepélyesebbé a születésnapi konferenciát.
Mesterházy Attila 2002 és 2006 között felügyelte a MIK tevékenységét, munkáját, távolléte miatt Török Zsolt országgyűlési képviselő olvasta fel visszaemlékezéseit.
A MIK jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium égisze alatt működik, így Rauh Edit, szakállamtitkár asszony az elmúlt két év tevékenységéről és a jelenlegi helyzetről szólt az egybegyűltekhez.
Szórád Gábor, a MIK Állandó Bizottságának jelenlegi elnöke szintén az elmúlt két év munkáját értékelte, megköszönte mindenkinek a munkát, majd szólt néhány szót arról az összeállításról, amely a MIK 10 évét mutatja be képekben.
Zárásként a résztvevők elénekelték a Szózatot. A közös csoportképek elkészítése után a fogadáson Szórád Gábor megköszönte dr. Holló József altábornagy úrnak a szíves segítséget, hogy ismét a történelmi helyszínen, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban találkozhattunk.

Visszatekintés a Magyar Ifjúsági Konferencia tevékenységére
A magyarországi és határon túli fiatalok és szervezeteik képviselői 1999 novemberében hozták létre a Magyar Ifjúsági Konferenciát (MIK), amely a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok és szervezeteik fóruma, célja, hogy az ifjúságnak legyen egy fóruma, ahol elmondhatják véleményüket az őket érintő kérdésekben. Soha előtte nem volt még ilyen szerveződés, olyan fórum, ahol az ifjúság vezetői megvitathatták volna terveiket, gondjaikat és így együttműködve valósíthatják meg közös elképzeléseiket, ezért nagyon pozitív a visszhangja a fiatalok körében.
A MIK munkájában tíz régióból vesznek részt ifjúsági szervezetek képviselői: Nyugat, Burgenland, Muravidék, Horvátország, Vajdaság, Erdély, Csángóföld, Kárpátalja, Felvidék és Magyarország.
Jövőbeli terveink szerint a MIK mint fórum segítséget tud nyújtani pályázatoknál, partnerkeresésben, egymást segítve tudjuk megvalósítani a rendezvényeket. Legfontosabb feladatunknak az összmagyar ifjúsági, egységes szakmai érdekképviseletet és szerteágazó partneri kapcsolatrendszer kialakítását tartjuk.
A Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezetei az idén fogadták el az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, az Etikai Kódexet, és a jövőre vonatkozó stratégiai tervet, amely szerint a konferencia tovább tud működni és dolgozni a kitűzött célok mentén.

A Magyar Ifjúsági Konferenciának Felvidékről hét szervezet a tagja: a Diákhálózat, a Fiatal Reformátusok Szövetsége, a Keresztény Ifjúsági Közösségek, a Magyar Ifjúsági Közösség, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a Via Nova Ics.

Felvidék Ma, ncs