A budapesti székhelyű Magyar Kollégium Alapítvány által létrehozott Civil Akadémia 2009 novemberében a Vajdaságban tartotta meg ez évi négynapos találkozóját, melynek az adai székhelyű Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége volt a házigazdája. A Kárpát- medencei magyar közművelődési civil szervezetek találkozóján 15 erdélyi, felvidéki, horvát- és magyarországi, kárpátaljai, valamint négy vajdasági szervezet vezetője vett részt. A találkozó fő témája a népszaporulat volt, de a vendégek megismerkedhettek a zentai, csókai, szabadkai és adai civil szervezetekkel is, melyek legtöbbje önálló székházzal rendelkezik és igen hathatós önkéntes munkát végez. Egyszóval jól működő civil közösségeket mutattak be..
A háromnapos találkozón a beszélgetések és előadások lehetőséget adtak a kölcsönös megismerésre, információcserére és kapcsolatteremtésre is. Szabadkán a városházán a városi képviselő-testület elnöke fogadta a résztvevőket, aki mind a demográfia, mind az ott élő magyarság és a többi kisebbség helyzetképéről is alapos tájékoztatást adott. Számunkra pozitív példa volt a városban működő Vajdasági Magyar Folklórközpont bemutatása, ( a saját házban működő kézműves műhelyek élete) de a szerb nemzetiségi politika azon példái is, hogy pl. Szabadkán három nyelven: szerbül, magyarul és horvátul vannak kiírva az információs táblák. Csóka községben pedig, ahol alig 50 % a magyarság létszáma, természetes volt a község tábláján az egyforma méretű kétnyelvű felirat, valamint a magyar és szerb nemzeti zászló a község épületén.
A négynapos tanulmányútnak is mondható találkozó tapasztalatai a résztvevőket arról győzték meg, hogy ha a helyi civil szervezetek megkapják az alapvető működési lehetőséget (székház, infrastruktúra ), akkor mind a kisközösségek, mind az adott társadalom egészségesebb életszemlélettel gazdagítja a település és az ország életét.

Dániel Erzsébet