Kulcsár Tibor költőről nevezték el azt a versenyt, amelyre hagyományosan a Pozsonyban, a Duna utcai magyar iskola szervezésében kerül sor, minden év novemberében, méltó emléket állítva ezzel az iskola legendás tanárának. Az eseménynek most az Ifjú Szivek adott otthont, aminek szimbolikus tartalmat kölcsönöz, hogy az Ifjú Szivek székházához, az első szlovákiai magyar hivatásos művészeti együtteshez is ezer szállal kötődött Kulcsár Tibor…
November 27-én, pénteken immár negyedik alkalommal zajlott a Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny Pozsonyban, amelybe idén már az egész országból bekapcsolódtak az érdeklődők.
Bárdos Ágnes, a zsűri elnöke meleg szavakkal emlékezett szeretett tanárára, és nagyra értékelte a verseny szakmai előkészítőinek, körültekintő szervezőinek azt az igyekezetét, hogy minden évben az irodalmi életünk más és más személyiségére irányítják a figyelmet. Idén Dobos László Kossuth-díjas író és a hatvanadik születésnapját ünnepelő Kulcsár Ferenc költő volt a díszvendég, a résztvevő diákok közül többen az ő műveiket szólaltatták meg a versenyen.
A versmondók alapiskolás kategóriájában Renczés Viktória lett az első helyezett, ő Deákiból érkezett a pozsonyi találkozóra.

A második ebben a kategóriában Zsalkovics Tímea, a Tallósi Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulója, a harmadik pedig Jávorka Emma, a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola diákja lett.
A második korcsoportban, a középiskolások közt a legjobb versmondó Hipik Júlia volt, a pozsonyi gimnázium diákja, akinek előadásában a közönség meghallgatta Dobos László “Kis viking” című gyermekredényének egy részletét. A második díjat Melecsky Katalin nyerte a pozsonyi gimnáziumból, a harmadikat pedig Hrbáček Réka a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumból.
Ebben a csoportban a prózamondók közül az első helyezett Grüner Viktória lett, aki Pozsonypüspökiben tanul a magyar tannyelvű alapiskolában. A második helyezett Bús Anikó lett Tallósról, a harmadik helyezést pedig megosztva Lelovics Gábor (Deákiból) és Ferenc Alexandra (Fülekről) nyerte el.
A középiskolások kategóriájában a pozsonyi gimnázium diákja, Görözdös Mónika volt a legeredményesebb, a második helyen az ugyancsak pozsonyi gimnazista, Varga Anita végzett, és ketten részesültek harmadik díjban : Csölle Stefánia, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumból, valamint Bende Miriam a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumból.

Immár hagyományosan a vers- és prózamondó verseny keretében került sor a Video Alapítvány által az iskolásoknak meghirdetett esszéíró pályázat ünnepélyes értékelésére is. Meghívást kaptak azok a tanulók, akiknek munkáját a zsűri elismerésben részesítette.
Dr. Bugyi Ferenc, a Video Alapítvány ügyvezetője tolmácsolta Frideczky Jánosnak, az alapítvány alapítójának, a pozsonyi Casino elnökének és Ladányi Lajosnak, a Video Alapítvány elnökének üdvözletét. Örömmel számolt be arról, hogy a meghirdetett három témakörben összesen 39 pályázat érkezett idén, az egész ország területéről.
Kiemelte Halász Gábor nagyszarvai diák munkáját, akinek a pedagógusportré kategóriában – “Szép szóval oktasd, játszani is engedd” témakörben – írt esszéjét fődíjban részesítette a kuratórium. A szülőföld szakrális értékeit bemutató kategóriában a legsikeresebbnek az ekeli Szilágyi Orsolyát tartotta zsűri, második helyezett a kürti Csölle Tünde, harmadik pedig a nagyszarvai Szitás Károly lett.
A pedagógusportré kategóriában beérkezett pályázatok közül első díjat kapott Hanesz Júlia, kassai diák esszéje, a második díjat Pelikán Bernadett Pozsonyeperjesről, a harmadikat Luka Magdaléna, a pozsonyi Duna utcai iskola tanulója érdemelte ki.
Az “Együtt könnyebb” témát kifejtő esszék közül az érsekújvári Mahler Zsuzsa munkáját díjazta a zsűri.
Dr. Bugyi Ferenc köszönetet mondott az értékelésben vállalt munkáért Vajda Barnabás tanár úrnak és Demcsák Edit tanárnőnek, a szervezésbe bekapcsolódó Író Erzsébet és Kulcsár Mónika tanárnőknek.
A verseny valamennyi résztvevője, nem csupán a díjazottak, értékes könyvjutalmat kaptak, és nem feledkeztek meg a tanulókat felkészítő tanárokról sem, hiszen az ő áldozatos munkájuk eredménye, hogy gyermek és felnőtt egyaránt gazdagodott egy felejthetetlen élménnyel.

Morvay Katalin, a pozsonyi Duna utcai magyar iskola nemrégen megválasztott fiatal igazgatója volt ebben az évben a mozgatórúgója a rangos eseménynek, de a siker érezhetően annak köszönhető, hogy nagyon jó munkatársi közösség áll mögötte.
Példaértékű az is, milyen hosszú a támogatók listája. A díjkiosztó ünnepségen a támogatók közül személyesen jelen volt az esemény fő védnöke, Pomichal István, az MKP Pozsony megyei képviselője, Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, Takács András, a Posonium polgári társulás elnöke. Külön szeretettel köszöntötték Kulcsár Ferenc költőt 60. születésnapja alkalmából. Dobos László személyesen jutalmazta meg az ő műveit előadó diákokat, felesége, Éva asszony pedig elmesélte a résztvevőknek, hogyan született a magyar-norvég unokájukról, a kis Vikingről szóló történetekből az ifjúsági regény.
A Duna utcai gimnázium diákvállalkozóinak csoportja, a DUNASTAR tagjai ízlésés és ötletes karácsonyi ajándékokat készítettek erre az alkalomra, amelyeket kiállítottak és a hangulatos rendezvény résztvevői emlékül haza is vihettek.

Felvidék Ma, pog