A Kálvin-jubileum olyan egyháztörténeti esemény, melyre egy magát kálvinistának valló ember nem tekinthet közömbösen. Többek között ezt a tényt figyelembe véve döntött úgy fiatal felvidéki lelkészek egy csoportja – az egykori komáromi Calvin J. Teológiai Akadémia végzettjei –, hogy rövid előadások formájában mutatják be Kálvin János reformátor életét és munkásságát.
A IV. Bátorkeszi István Napok alkalmából 2009. október 27-én rendhagyó hittanóra keretében került sor erre a bátorkeszi református templomban. Czinke Zsolt bátorkeszi, Lévai Attila csicsói, Somogyi Alfréd apácaszakállasi, Szénási Szilárd martosi, Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor a délelőtt folyamán előbb a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói, majd a Magán Szaktanintézet és Kereskedelmi Akadémia diákjai, este pedig a gyülekezeti tagok számára tartott képekkel és zenével illusztrált előadásokat.
Az elhangzottakból nemcsak Kálvin családjával, tanulmányaival, élete főbb állomásaival – párizsi, genfi, strassburgi tartózkodásával – ismerkedhetett meg a hallgatóság, hanem betekintést nyert az általunk szigorúnak mondott tanításába, majd ránk, magyarokra tett hatására, többek között egyes magyar reformátorok – Méliusz Juhász Péter, Huszár Gál, Sztárai Mihály – életén keresztül. Az utolsó előadásban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi lenne, ha ma élne Kálvin, hogyan tekintene ránk, mit várna tőlünk.
Külön öröm volt az, hogy egymás után kétszer is gyermekek és fiatalok töltötték meg a templompadokat, s kerülhettek közelebb e rendhagyó hittan- és történelemóra keretében egyháztörténetünket, vallásunkat és kultúránkat meghatározó reformátorainkhoz.

Felvidék Ma, Czinke Tímea