A Pázmaneum Polgári Társulás 2005. október 2-án Bakán alakult azzal a céllal, hogy az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését szolgálja a keresztény erkölcs szellemében. A papok és világi hívek által alapított Pázmaneum immár negyedik éve fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.
A Pázmaneum Társulás Alapszabálya V. fejezetének 2. pontja értelmében a Társulás Elnökségének, Elnökének és Ellenőrző Bizottságának megbízatása 4 évre szólt. Ez a törvény által megszabott időtartam 2009. október 2-án lejárt. Mivel a Társulás szerveit a következő 4 esztendős ciklusra az Alapszabály V. fejezetének 1. pontja értelmében a Közgyűlés jogosult megválasztani, ezért a Pázmaneum Társulás tisztújító közgyűlésére a Jópásztor Imakilenced befejező állomásán, Zsitvabesenyőre került sor, 2009. november 15-én. A Közgyűlésen azok vehettek részt, akik teljesítették a tagsági viszonyból fakadó. A megadott időpontig a Társulás szervei ügyvezetői minőségben látták el feladatukat.
A Közgyűlés megválasztotta az öt tagú elnökséget és a három tagú Ellenőrző Bizottságot.
Az új elnökség tagjai: Karaffa János, Farkas Zsolt, Szalai Gábor,

Író Sándor és Karaffa Attila. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Galgóczi Rudolf, Molnár Péter, Sárai Attila. A Pázmaneum Társulás elnöki tisztét 2010. április 30-áig ThDr. Karaffa János PhD. ügyvezetői minőségben látja el, majd ezt követően kerül sor az új elnök beiktatására. A leköszönő elnök megköszönte az eddigi tagságnak, hogy lehetőségeikhez mérten bekapcsolódtak a Társulás munkájába.

Felvidék Ma, Pázmaneum