A hittanra járó gyermekek szorgalmasan olvasták, tanulmányozták és tanulták a Szentírást az elmúlt hetekben, hiszen 2009. november 28-án került sor a Komáromi Református Egyházmegye által szervezett VII. Egyházmegyei Bibliaismereti Versenyre Martoson. A 19 résztvevő gyülekezet 68 csapatot indított 235 gyermekkel, akiket 47 felnőtt kísért el.
A verseny helyszínére folyamatosan érkeztek a csapatok. Az egymásra való várakozás is tartalmasan telt, mert a Bátorkeszin megrendezett Fireszke nyári gyermektáborok elevenedtek meg a templom falára kivetített képek által a rendezvény kezdetéig. A többszöri „Én is ott vagyok!” felkiáltást hallva tudható, hogy sok gyereknek jelentett ez személyes élményt.

Dobai Sándor esperes és Szénási Szilárd martosi lelkipásztor köszöntötte a templomot megtöltő gyereksereget, lelkészeket, hitoktatókat, szülőket. Szarvasné Tömösközi Erzsébet búcsi beosztott lelkész tanított énekeket, melyben férje, Szarvas László volt gitárkísérettel a segítségére. A kezdő áhítatot dr. Pólya Katalin párkányi lelkész tartotta, aki arról beszélt, hogy mi vagyunk a világ világossága (Mt 5,14-16). A tükör és a lámpás, melyeket szemléltető eszközként használt, sokáig eszünkbe juttatja majd, hogy csak akkor tudjuk keresztyénként Isten fényét, világosságát terjeszteni, ha az életünk tiszta és visszatükrözi Jézus Krisztus szeretetét.
Molnár Júlia, a verseny elnöke ismertette a szabályokat, és megtörtént a csapatok elosztása is. Ki-ki megtalálta kijelölt helyét a református iskola egy-egy tantermében, étkezdéjében, valamint a kultúrház két helyiségében.

A bibliaismereti verseny írásbeli kérdések formájában zajlott. Egy óra állt a csapatok rendelkezésére a válaszadásra. Míg a javítás, pontozás folyt, addig Écsi Gyöngyi hetényi lelkész játszott a gyerekekkel, és mondott egy kedves történetet. Amíg a kisebbek ebédeltek, addig a nagyok Dobai Júlia Firesz-munkatárs és Senkár Szabina rajzolt-festett evangéliumi tanítását hallgatták, melyből kiderült, hogy a szabadság, a szeretet és az élet mellett maga az Úr Jézus Krisztus az Isten legnagyobb ajándéka a mi számunkra. Majd cserélt a két csoport, hogy mindenki jóllakhasson és Isten örömhírét is hallhassa.
Az izgatott várakozást énekléssel töltöttük, míg megérkezett az összesített eredmény.
Az 1. kategóriába tartozó 1-2. osztályosok Péter halfogását, Zákeus történetét tanulták, valamint azt, amikor Jézus a tengeren jár és ahogyan lecsendesíti a tengert. A 11 induló csapat közül Martos a harmadik, Megyercs a második, Bátorkeszi pedig az első helyen végzett.
A 2. kategóriába a 3-5. osztályosok kerültek. Ők a felsorolt történeteken kívül a samáriai asszony Jézussal való találkozását is tanulták. A 29 csapatból Hetény, Vágfarkasd és Kisújfalu csapata volt a legfelkészültebb.
A 3. kategóriába a 6-9. osztályosok tartoztak. Az ő témájuk a Hegyi Beszéd (Mt 5-7) volt. A 28 csapat közül Komáromot és Vágfarkasdot megelőzve a hetényiek átvehették másodszor is az első helyért járó díjat.
Az evangéliumi tartalmú könyvek, naptárak és más ajándékok, emléklapok és oklevelek átadása után boldogan, felszabadultan köszöntünk el egymástól és utaztunk haza, hogy mielőbb megoszthassuk élményeinket családtagjainkkal, szeretteinkkel, gyülekezetünkkel.
Köszönjük a martosiak és mindazok szolgálatát, akik aktívan segítettek a verseny alatt, az ebédnél, valamint azoknak, akik előkészítették a versenyt.

Istent illeti a dicsőség, mert Ő az, aki ennyi gyülekezetet arra indított, hogy Bibliát adjanak a gyermekek kezébe, hogy ez által is terjedjen az Úr igéje, életet formáló szava.

Felvidék Ma, Czinke Tímea, bátorkeszi lelkész