Köztudomású, hogy a Felvidék vértanúja, mártírja, gróf Esterházy János halálának 50. évfordulója alkalmából Boráros Imre 2007-ben mutatta be Komáromban Siposhegyi Péter Hantjával sem takar című egyórás monodrámáját, amely egy tulajdonképpeni János Passió. A szerző a darabot Boráros Imrének írta, aki a darabban Esterházy Jánost alakítja.
Az egyfelvonásos darab Esterházy életét járja végig. Siposhegyi Péter tizenkét stációban fogalmazza meg az egykori neves csehszlovákiai magyar politikus életének, politikai pályafutásának legfontosabb állomásait, egy évtizedig tartó börtönéveinek kritikus mérföldköveit, Edvard Benešsel való tárgyalásától egészen a morvaországi Mírov börtönében történt haláláig.
Az elmúlt két esztendőben a Kárpát-medence több magyar településén rendeztek konferenciákat, esteket a felvidéki magyar mártírpolitikus emlékére, amelyeknek főszereplője Boráros Imre volt. Az Esterházy-monodrámát olyan emocionális erővel adta elő, hogy minden helyszínen állva tapsoltak művészi produkciójának. Nem véletlen tehát, hogy a monodráma az elmúlt két és fél év alatt több mint ötven előadást ért meg, ami egyszemélyes darab tekintetében komoly művészi teljesítménynek számít.
Most szomorú állomásához érkezett Boráros sikertörténete, hiszen Siposhegyi Péter – hosszú „küzdelem” után – visszaadta lelkét a Teremtőjének. Ez alkalomból Boráros Imre 2009. november 29-én, vasárnap, a budapesti Kossuth Klubban Siposhegyi Péter emlékére újra előadta a monodrámát, ahol a szerző közvetlen barátai, munkatársai, ismerősei közül nagyon sokan jelen voltak. Tulajdonképpen ez az előadás volt Siposghegyi Péter művészeti búcsúztatója.
A monodráma tizenkettedik – s egyben utolsó stációjában – János újra találkozik egyetlen barátjával, azaz a Jóistennel. „Uram! Köszönöm, hogy voltam, hogy magamat magamon megtoroltam…S mert a földön is velem voltál, velem fáztál, velem botoltál, most téged dolgozni hagylak, s elviszem magammal a kapott jutalmat, te itt maradsz, én hozzád megyek. Jó volt, hogy meghallgattál…most elcsendesül a magányos oltár. Isten…isten veled!” – folytatja János dialógusát az Istennel, majd a darab végén keresztre feszíttetik. S itt jelenik meg a párhuzam Siposhegyi Péter életével és halálának körülményeivel. Szomorú párhuzam, amely űrt teremtett a kortárs magyar színháztörténetben.
A komáromi ősbemutató 2007-ben hatalmas közönségsikert aratott, most a zsúfolásig megtelt Kossuth Klub díszteremben – Siposhegyi Péter családja jelenlétében – a közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta Boráros alakítását. Méltó emlékezést volt ez Siposhegyi Péterre és életművére.

Felvidék Ma, tp