A Csemadok Galántai Területi Választmánya, amelyhez a galántai és a vágsellyei járás is tartozik, Pereden ünnepelte a Csemadok megalakulásának 60. évfordulóját. Számos vendég jelenlétében kitüntetéseket és köszönőleveleket adtak át.
A Csemadok 31 alapszervezetében 10300 tagot tömörítő Galántai Területi Választmány Pereden szombaton délután tartotta az ünnepséget.
Előtte az Anyanyelvi Napok rendezvénysorozat záró részeként ” A kisebbségi magyar lét” c. nemzetközi szeminárium zajlott Galántán, Pomogáts Béla előadásával, A szemináriumon jelen volt Petőcz Kálmán, Berényi József és Biró Ágnes is. Politikusaink a kisebbség jogait csorbító nyelvtörvényről szóltak. A szeminárium résztvevői nyilatkozatot fogadtak el jogainkért. A helyi magyar iskolák megjelent képviselői a Magyar irodalmi arcképcsarnok c. könyvvel gazdagíthatták könyvtárukat.

A szózat és verses összeállítás után Borsányi Gyula, Pered község polgármestere, TV-tag, Nyitra megyei MKP-s képviselő üdvözölte a galántai és vágsellyei járás alapszervezeteinek küldötteit, polgármestereket és az iskolák igazgatóit, valamint az ünnepségre a meghívást elfogadó jeles vendégeket. Jurás Lívia, a Területi Választmány alelnöke, a peredi szervezet elnöke vezette az ülést.
Többek közt jelen volt Berényi József,az MKP elnökhelyettese, Ágh András, a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa, Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia elnöke, Kollár Éva Budapestről a KÓTA elnöke, Deák Ernő, az Ausztriai Magyarok Szövetségének az elnöke, Horváth Viola, a Veszprém megyei Közművelődési Intézet igazgatója, Perus Zsuzsa, a CIMBORA vezetője a Gyermekkultúráért Alapítvány elnöke, Farkas Gábor, az Európa Jövője Egyesületének elnöke és küldöttsége Kecskemétről, Fenyvesi Ferenc, a Veszprémi Művészetek Házának volt igazgatója.
Betegség vagy egyéb okok miatt nem tudott eljönni s levélben fejezte ki jókívánságait Muzsnay Árpád, Ittzés Mihály, Balsay István és mások.
Mézes Rudolf, a TV titkárának ünnepi megemlékezése után köszönetét fejezte ki a gyengélkedő Sipos Bélának, aki több évtizeden keresztül volt a galántai TV elnöke. Majd bemutatta a TV új elnökét, Száraz Erzsébetet, akinek a pénteki rendkívüli elnökségi ülésen az elnökségi tagok a leköszönő Zsille Béla, volt TV-elnök helyére az elnöki tisztségbe egyhangúan bizalmat szavaztak. Száraz Erzsébet a nagyfödémesi alapszervezet elnöke, OT-tag.
A 38 kitüntetettnek a titkár és az elnök adta át az okleveleket, majd köszönő levelet kaptak az önkormányzatok és iskolák is a sokéves együttműködésért. A délelőtt elfogadott nyilatkozatot a jelenlevők megerősítették.
Felköszöntötték Pomogáts Bélát születésének 75. évfordulója, és Józsa Mónika karnagyot 50. születésnapja alkalmából.
Utána a vendégek kértek szót és köszöntötték az ünneplő Csemadokot, méltatva az elért eredményeket.
Jakubecz László színész tolmácsolásában verset, s Takács Krisztinától énekelt verset hallhattunk, majd a Galántai Kodály Zoltán Daloskör ás a nemeskosúti Berkenye néptánccsoport műsora következett és a himnusszal zárult a kellemes hangulatú ünnepi ülés.
A küldöttek és vendégek a 60 év anyagából készült kiállítás megnyitója után az alapszervezetek kultúrcsoportjainak előadását élvezhették.

Felvidék Ma, Losonszky Margit