Nyelv és irodalom, neveléstudomány és nem utolsósorban matematika, többek közt ezekkel a témákkal foglalkozott a Felvidék szerepe a magyar tudományosságban című konferencia. Az ötödik alkalommal megrendezendő konferenciára hagyományosan a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán került sor november 30. és december 1. között. A konferencia Arany A. László születésének 100. évfordulójára való megemlékezéssel indult, melyet a KETK dékánja, Komzsík Attila nyitott meg. A nyelv- és irodalomtudományi szekción belül olyan neves előadók tartottak előadást, mint Kríza Ildikó az MTA Etnológiai Kutató Intézetéből, Károly Krisztina és Tolvcsvai Nagy Gábor a budapesti ELTE-ről. Arany A. László nyelvészetének mai üzenetéről Sándor Anna, a KETK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője számolt be.

Ezzel párhuzamosan folytak a neveléstudományi szekció előadásai. Az informatika oktatásának kialakulásáról a tanítóképzésben Homor Lajos, az esztergomi PPKE pedagógusa nyújtott betekintést. Őt követte Alabán Mária tankönyvbemutatója, mely a Szlovák irodalom a magyar tannyelvű alapiskolák 5. osztálya számára címet viselte. A szekción belül előadott még Magyar György és Hortobágyi Antalné Esztergomból, valamint nem utolsósorban a KETK pedagógusai: Czafrangó Sylvia, Józsa Mónika, Baráth László, Patai Ilona, Hegedűs Orsolya, Viczay Ildikó és Orsovics Yvette.

A természettudományi szekciót Bakonyi Gábor (a gödöllői Szent István Egyetemről) és Vásárhelyi Tamás (MTM, Budapest) előadása nyitotta meg, témájuk: Hogyan mutatható be a Balatonon folyó szenzációs, 7 évtizedes monitoring program eredménye kutatóknak és laikusoknak? Ezt követően Nagy Melinda a komáromi SJE-ről az archeológiában zajló genetikai forradalomról beszélt. A szekción belül Tóth János, a SJE rektora közelebbi képet nyújtott arról, hogyan születnek a problémák a matematikában. Szó esett még a matematika tanításának problémáiról, a Geogebra használatáról és az inverz permutációról is.

December 1-jén reggel kilenc órától Göncz Lajos (ÚE, Szerbia) kezdte a konferenciát Miért anyanyelvem? címmel. Őt követően Szabómihály Gizella a fordított tankönyvek értékelési szempontjairól, és Menyhárt József a szlovákiai nyelvtörvényekről értekezett. A rendezvény utolsó napján több mint tíz szakember adott elő, köztük V. Gilbert Edit (PTE, Pécs), Végh Dániel (ELTE, Bp.), Simona Kolmanová (KE, Prága), Csehy Zoltán, és még sokan mások.

A konferenciát a Slovnaft és a CEF (Central European Foundation) támogatta.

Felvidék Ma, (pt)