A Felvidék számos magyarlakta tájegységén különböző karácsonyi szokásokkal találkozunk. Régi, szép hagyományokat újítanak fel több helyen is, hogy ne kerüljön feledésbe a magyar néphagyomány és annak tisztelete.


Több községben is a fiatalok mendikálnak, hogy szenteste elvigyék a falvak, városok lakóinak az angyal üzenetét: Megszületett a Megváltó! A csallóközi Felbáron és az Ipoly-menti Túr községekben is tovább él ez a szép hagyomány. Nem csak a templomban mutatják be a betlehemes játékukat a fiatalok, hanem ellátogatnak több házhoz is.

Ugyancsak szép karácsonyi szokás a gyermekek megáldása a templomban felállított Betlehemnél. Ilyenkor a lelkiatya maga köré gyűjti a gyermekeket és áldásban részesíti őket, amelyben kéri a szent őrzőangyalokat, hogy óvják meg a gyermekek tiszta lelkületét. Több helyen a plébános ilyenkor a gyermekekkel közösen énekel és elmagyarázza nekik a betlehemi alakokat.

A 90-es évektől ugyancsak számos községben jellemző, hogy a felvidéki magyar cserkészek által szétosztott Betlehemi lángot ünnepélyesen elhelyezik a templomban, majd onnét a családok mécsesekben hazaviszik, hogy a szentföldi Születés templomából érkezett láng bevilágítsa a felvidéki magyar otthonokat is.

Az Egyházra nagy felelősség hárul azáltal is, hogy a magyar népszokások ne merüljenek a feledésbe, hanem a szép hagyományok által nemzeti identitásukat és kultúrájukat is megőrizzék a felvidéki magyarok, de ez általánosan elmondható minden nemzetre és minden népre. Hiszen Jézus Krisztus azért született a világra, hogy az embereket megváltsa és üdvözítse.

Felvidék Ma