A Béres család Ferenc pápa előtt a Vatikánban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A tokaji borok és a római pápák között nagyon régi a kapcsolat. A Béres családnak egy szép birtoka van Erdőbényén, Tokaj-hegyalján. A római Magyar Nemzeti Zarándoklat alkalmából tartott audencián tokaji aszút adtak ajándékba Ferenc pápának.

„Az információink szerint már a tridenti zsinat (1545–1563) alatt is tokaji bor csillogott a pápa poharában. Van egy különös legenda, amikor XIV. Benedek pápa regnált, akkor Mária Terézia is tokaji aszút küldött ajándékba a pápának, aki ekképpen kiáltott fel: áldott legyen a föld, aki téged termett, áldott legyen az asszony, aki téged küldött, s áldott legyenek én, Benedek, aki téged iszlak. Amikor 2005-ben XVI. Benedek pápa uralkodása elkezdődött, felvetődött, hogy ezt a tokaji bor ajándékot megismételjük számára. Ez sikerült is 2008-ban, amikor Erdő Péter bíboros elhozta neki az erdőbényei tokaji aszút és eszenciát. Most pedig megfogalmazódott bennünk, hogy Ferenc pápának is felelevenítjük ezt a szokásunkat” – avatta be a részletekbe a Felvidék.má-t Béres Klára, a Béres Tokaj egyik alapítója, akivel a római Magyar Nemzeti Zarándoklat Misszió Tours Utazási Iroda által szervezett zarándokcsoportjában találkoztam.

Béres József és Béres Klára a Szent István Zarándokházban Rómában (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint ismert, Ferenc pápa 41. apostoli útjaként 2023. április 28. és 30. között tett látogatást Magyarországon. A háromnapos út során Budapesten találkozott a politikai és vallási vezetőkkel, a papsággal, a fiatalokkal, a szegényekkel, a menekültekkel és az egyetemi élet képviselőivel.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát a nagy hatású látogatás arra indította, hogy a Szentatya iránti hála jeleként az apostoli út első évfordulójához kapcsolódóan nemzeti zarándoklatot vezessen Rómába. Csoportos és egyéni úton ezerötszáz zarándok érkezett az Örök Városba.

A főpásztorok vezetésével felkeresték a pápai bazilikákat, és magánkihallgatáson találkoztak Ferenc pápával. A nemzeti zarándoklat csúcseseménye volt ez 2024. április 25-én, csütörtökön a Vatikánban, ahol P. Vértesaljai László SJ atya készítette fel a híveket a találkozásra.

A Szentatya reggel nyolc órakor magánkihallgatáson fogadta Sulyok Tamás magyarországi köztársasági elnököt és kíséretét. Majd ezt követően érkezett meg a római nemzeti zarándoklat résztvevőihez a vatikáni VI. Pál terembe. Itt a pápához járultak a magyarországi szemináriumok papszentelés előtt álló diakónusai, valamint a Béres család tagjai és Szaplonczay Máté, a londoni görögkatolikus parókia vezetője családja kíséretében.

A Béres Tokaj – Erdőbénye díszdoboz, amit a pápának készítettek (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Béres család egy szép díszdobozt készíttetett és leírta a legendát és a szakrális vonatkozást.

Ugyanis Szent I. Orbán pápa (222-230-ig regnált) csontereklyéje XIV. Kelemen pápa ajándékaként 1771-ben került a Tokaj-hegyaljai Monokra, azzal a pápai óhajjal, hogy örök időkre segítse a régió szőlőműves népét. Az ereklyét ma is a monoki Sarlós Boldogasszony-templomban őrzik, ami a magyaroknak egy hatalmas büszkeség.

Béres Klára, a Béres Alapítvány és a Szent Orbán 1771 Egyesület elnöke. Az Egyesület nevében megjelenő évszám a fent említett eseményre utal. Az egyesület kiemelt célja Szent Orbán kultuszának ápolása, elevenen tartása, építése, ismertté tétele, szakrális és turisztikai vonatkozásának az érvényesítése. Hiszen Szent Orbán a szőlészet atyja, a borászok példaképe, a vincellérek pártfogója, a kádárok védelmezője, a szüretelők segítője, szőlőink őre és pincéink oltalmazója. A Szent Orbán-zarándoklat érdekessége, hogy a szent járja körbe Tokaj-hegyalját.

Megtudtuk, hogy a Béres családnak további szakrális kapcsolata is van Ferenc pápával.

Ugyanis pár éve a Szentatya is felajánlott egy ajándékot a Jónak lenni jó! programban a Regőci Alapítvány által a covid-árvák javára. „Ez a szobor nem más, mint a fiát tanító Szent József. A pápai ajándék nem érkezett meg időben, nem került árverésre, s ott maradt a Regőci Alapítványnál. Anita asszony felhívott, s elmondta, hogy ezt az ajándékot egy olyan családnak szánja, akinek ez nagyon fontos. Így vette azt meg a Béres Alapítvány. Férjemnek tavaly volt a 70. születésnapja, s ezt a szobrot kapta ajándékéba” – mesélte Béres Klára.

Ferenc pápa fogadja a lelki vezetőket (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója a Felvidék.ma érdeklődésére elmondta, hogy ezúttal nagyon megható volt a VI. Pál-terembe való belépés. Két évvel ezelőtt már voltak itt egy nyilvános audiencián, de mint mondja, akkor a népek nagy sokadalma jelent meg, most viszont egy kivételes helyzet volt, a Szentatya a magyarokkal foglalkozott.

„Nagy izgalommal vártuk a találkozást. Elsősorban a személyisége, a közvetlensége, kedvessége ragadott meg, ahogyan reagált emberi gesztusokra, pl. egy gyermeki tekintetre. Ez nagyon sokakat elérzékenyített” – nyilatkozta Béres József.

Mint kifejtette, Ferenc pápa beszédében a magasztos gondolatokat is nagyon egyszerűen és emberközelien, ugyanakkor figyelmeztetően fogalmazta meg. Érzékelhettük a kapcsolatát a magyarokkal. Véleménye szerint pápasága alatt ez a kapcsolat jelentős fejlődésen és változáson ment keresztül.

A Szentatya közös fényképezkezkedése a zarándoklat lelki vezetőivel (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Európában rátekinthetett egy olyan népre, amivel mi hit tekintetében nem vagyunk elégedettek, de mégis kimagasló a kereszténység jelentősége a magyar társadalmunkban. Ennek jelentős kölcsönhatása is van, ami az egyházban történik az állammal. S egyre jobban megszerette a magyarokat, ahogyan jött az eucharisztikus kongresszus, majd rátekinthetett arra is, hogy a pillanatnyi politikai vezetők hogyan viszonyulnak a kereszténységhez, az egyházhoz, hogy abban ideológiai alapon az együttműködést képviselik” – tette hozzá Béres József.

Elmondta, a magyarok nagy többségében még él az Isten, a haza és a család hármasa.

„Jómagam és a Béres család is úgy gondoljuk, hogy az Isten-haza-család hármasa nemhogy egy elavult konzervatív dolog lenne, hanem pontosan ez jelenti az alapokat az egész életünkhöz, ezek a pillérek adják annak a szellemi-lelki alapját” – szögezte le Béres.

Béres Merse a Ferenc pápának szánt ajándékkal (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Béres Merse, Béres József fia is különös élményként tekint vissza a találkozásra a Szentatyával. A Magyar Külügyi Intézet külső szakértője, fő kutatási területébe beletartozik Olaszország társadalmi folyamatainak a vizsgálata is. A család szóvivőjeként olaszul szólt Ferenc pápához. Elmondta Őszentségének, hogy a jól ismert magyarországi Béres Gyógyszergyártó Vállalat tulajdonosai, de ezzel együtt borokat is készítenek Tokaj-hegyalján, ahol őrzik a bor védőszentjének, Szent I. Orbán pápának csontereklyéjét.

„Elcsodálkozott, hátra dőlt, s azt mondta: „Nem tudtam”. Majd úgy folytattam, hogy az én édesanyám alapítója és elnöke a Szent Orbán Egyesületnek, amely azért jött létre, hogy Szent Orbán kultuszát ápoljuk. Elmondtam, hogy minden évben szervezünk zarándoklatot, majd átadtuk az ajándékokat. Tudni kell, hogy a Szentatya nagyon szereti a tokaji bort. S most is mondta, amikor kinyitottuk a fedelet, s meglátta hogy tokaji aszú van benne: „No lám, ez az Istenek bora.” A Szentatyának van egy nagyon barátságos kisugárzása. Az esemény előtt nagyon izgultam, de az átadás közben elmúlt minden félelmem, s úgy éreztem, mintha egy jóságos apával beszélgetnék, aki figyel, akihez, mint egy baráthoz lehet szólni” – idézte vissza a találkozást Béres Merse.

A Béres család Ferenc pápa előtt a Vatikánban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Béres Klára még hozzátette, hogy nagy lelki békével remélte a találkozást, s nagyon felemelő volt közvetlenül szemtől szemben látni a Szentatyát. Elmondta, arra is gondolt, hogy az életben egyszer adódik ilyen alkalom, amely megerősíti a hitét, s egy nagyon erős lelki feltöltődést jelent.

„A mai világ nagyon nehéz, amelyben sokszor bizonytalanná válunk. Ehhez kellenek a kapaszkodók mindenkinek. Egy ilyen találkozás, egy ilyen zarándoklat egy csodálatos ajándék. Megélhettük újra, hogy mit jelent a kereszténység.

Külön öröm számomra, s ezért nem győzök hálát adni a gondviselésnek, hogy a családommal tudtam itt lenni. Ennél szebb ajándékot nem lehet elképzelni” – nyilatkozta Béres Klára.

A családi delegáció tagja volt még Béres József és Klára lánya, Regéczy-Béres Melinda, aki a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatóhelyettese; s vejük, Regéczy Dávid, a Béres Szőlőbirtok ügyvezető igazgatója.

A Felvidék.ma érdeklődésére elmondták, hogy nem tudatosan élték meg a pillanatot, hanem kitárták a szívüket és a lelküket, s mindenhez új erőt kaptak.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)