A kitűnő történész hézagpótló, az eddigi ismereteket árnyaló kötetében az 1914-1920 közötti sorsfordító időszakot tekinti át: az első világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai átrendeződés lezárulásáig.

A szerző különös figyelmet fordít a cseh aspirációk alakulására, a magyarországi szlovák vezetők 1918 őszéig tartó kivárás-politikájára, a magyarországi proletárdiktatúra nemzetközi kihatásaira, s a legújabb forrásokra alapozva újszerű megvilágításba helyezi a magyar Vörös Hadsereg harcait.
A könyv – korábbi kiadványainkkal együtt – kedvezményes áron megvásárolható a Magyar Napló szerkesztőségében (1092 Budapest, Ferenc krt. 14., 4-es kapucsengő, tel.: 413-6672), vagy megrendelhető a Magyar Napló könyváruházában, a www.magyarnaplo.hu weboldalon.

POPÉLY GYULA
Felvidék 1914-1920
(monográfia, térképmelléklettel)
Magyar Napló
B/5, keménytáblás, 448 oldal
ára: 4200 Ft

Felvidék Ma