Azokat a művészetkedvelőket, akik rendszeres látogatói-, ismerői a Pozsonyi Magyar Galéria kiállításainak, rendezvényeinek -, az elmúlt évben valóban bő és színvonalas program várta mind a PMG-ben, mind a galéria által rendezett kinti helyszíneken. Kalita Gábor, a galéria művészeti vezetője összefoglalta a 2009 év eseményeit:
“Összesen tizennégy tárlatot valósítottunk meg segítőinkkel mi, a Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulás tagjai, akik a Pozsonyi Magyar Galéria művészeti védnökségét látjuk el.Még mielőtt részletesebben foglalkoznánk a rendezvényekkel, a galéria hommage kiállításaival, illik visszapillantani az elmúlt évek eseményeire, s néhány mondat erejével a pozsonyi képzőművészeti élet kezdeteire.

A történelem ismétlődik – említették-, említik nem egyszer a világ nagy gondolkodói. Valóban, az elmúlt századok nagyjainak szellemisége hatnak a ma élőkre, s nemes cselekedeteik valamilyen formában – megismétlődnek. Íme egy példa ; – A pozsonyi Esti Újság, s konkrétan ennek főszerkesztője Somos Elemér az 1941-es évjárat egyik szeptemberi számában arról számolt be, hogy gróf Esterházy János érdemeként megnyílt a pozsonyi Hosszú utcában a Madách Könyvesház, amely persze nemcsak az irodalmároknak, az olvasóknak adott otthont,hanem a szlovákiai magyar képzőművészeknek is, mivel később a Könyvesház részét képezte a Madách Képszalon is. Esterházy gróf, az akkori szlovák parlament egyetlen magyar képviselője ugyanis nagyon sokat tett azért, hogy az elszakított országrészben is éljen a magyar kultúra, hogy a tehetséges alkotók, művészek is – bemutatkozási lehetőséghez jussanak. Esterházy János vonzódása a képzőművészethez már-már családi hagyományként említhető. Az Esterházyak az évszázadok folyamán megszámlálhatatlan műkincset gyűjtöttek össze, kastélygalériákat működtettek, s a művészeti élet szervezésében, irányításában is részt vettek. Például mi, Pozsonyban élő magyar képzőművészek összejöveteleinken nem egyszer büszkén említjük; – az első szervezett honi képzőművészeti csoportosulást a többnyelvű városban 1885-ben gróf Esterházy István, János nagyapja alapította meg – Pozsonyi Képzőművészeti Egylet név alatt. Ugorva egy hosszút a történelemben, ennek utódszervezetét -amelynek tevékenységében számos neves felvidéki festő-, szobrász-, építőművész vett részt – 1945-ben a Szlovák Parlament beszüntette. A vörös uralom idején Pozsonyban egyetlen magyar képzőművészeti csoport sem működött szervezetten. Csak később, 1998-ban mi alakítottuk meg a már említett Pozsonyi Műtermek nevű, szabad művészeti társulást, melynek tagjai a társszervezőkkel együtt -2006-ban megalakította a Pozsonyi Magyar Galériát. Tehát ez a rövid visszapillantás is igazolja a tételt, – a történelem ismétlődik; míg Pozsonyban korábban működött a Könyvesház és a Madách Képszalon, ma a Csemadok Országos Választmányának épületében tevékenykedik a Madách Könyvesbolt és közvetlen szomszédságában a Pozsonyi Magyar Galéria.

A fentiekben említett galéria /PMG/ vezetésének már az indulás pillanatában is a fő céljai közé az tartozott, hogy lehetőséget biztosítson a koronázó városban a hivatásos szlovákiai magyar képzőművészek folyamatos bemutatására. Az eddigi, közel ötven kiállítás is azt bizonyítja, hogy ez a fogadalom teljesült, s természetesen továbbra is a fő céljaink közé tartozik. Emellett jelentősek a galéria magyar jellegű hommage, vagyis emlékező kiállításai is, ugyanis az említett Pozsonyi műtermek csoport tagjai már a korábbi időszakban is nagy tapasztalatokat szereztek az ilyen karakterű kiállítások szervezésében. Ezek közül most csak a legjelentősebb, ilyen jellegű kiállítást említenénk meg, az 2008 májusában megrendezett Hommage Esterházy János c. emlékkiállítást. A nagy sikert aratott tárlat után megszületett a kurátori döntés; az anyagot állandó gyűjteménnyé alakítjuk, s folyamatosan bemutatjuk mind honi földön, mind viszont a Kárpát-medence más tájain. Pozsony-, Budapest-,Tatabánya-,Révkomárom-, Ipolynyék-, Ipolyság közönsége például már láthatta a sikeres gyűjtemény anyagát. A galéria az említettek mellett természetesen anyaországi képzőművészek műveit is kiállítja,s galérián kívül is szervezünk– cserekiállítások keretén belül – tárlatokat.

Az alábbiakban a Pozsonyi Magyar Galéria 2009-es kiállításait soroljuk fel:

Február – PMG; A magyar nép épített öröksége Horvátországban /közös rendezésben a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetével – Pozsony /

Február- Tatabánya; – a Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény-, szobor- és grafikai gyűjteményének kiállítása a Tatabányai Vendéglátóipari Szakközépiskolában

Február – március – Budapest; a Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény-, szobor-és grafikai gyűjteményének kiállítása a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóságának Galériájában

Március – PMG; Kocsis Ernő képzőművész kiállítása /festmény, grafika /

Március – Komárom; – a Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény-, szobor-és grafikai kiállítása a Limes Galériában

Április – május PMG; – a budapesti Olajág Keresztény Művészeti Társaság kortárs képző- és iparművészeti kiállítása

Május-június-július; – Pozsony – Leonardo Galéria – a PMG- és a Pozsonyi Műtermek rendezésében Godány Sándor és Kalita Gábor Tavaszi anzix című fetménykiállítása

Július – PMG; Simek Viktor – Szülőföldem Zoboralja c. festmény-kiállítása

Augusztus – PMG; Dúdor István emlékkiállítás, a festőművész nem megélt hatvanadik születésnapjának alkalmából

Szeptember-PMG; Schrantz György grafikai kiállítása

Október – Ipolynyék; A Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény-,szobor- és grafikai gyűjteményének kiállítása a mártír bronzszobrának felavatása alkalmával – Ipolynyéken.

Október-november – PMG; Koós István XXI. C. I. című jubileumi festmény-kiállítása

November – Ipolyság; A Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény-,szobor- és grafikai gyűjteményének kiállítása a Menora Saag Centrum Artis galériában – a mártír emléktáblájának Ipolyságon való felavatása alkalmából.

November – December – PMG; Karácsonyi nocturno c. – műtárgyvásárral párosított – festmény-, grafika-és kisplasztikai kiállítás. A tárlat alkalmával a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának tagjai gyertyagyújtással emlékeztek meg Fodor Kata képzőművész társuk sajnálatos, hirtelen haláláról.

Természetesen annak érdekében hogy ezek a kiállítások létrejöhessenek, ehhez szükséges a társszervezők támogatása. A Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulás-, a Csemadok Országos Választmánya, a Szövetség a Közös Célokért, a Posonium Polgári Társulás, a Madách Posonium Lap-és Könyvkiadó vesz részt a különböző feladatok ellátásában. Támogatóink segítségével történik a közönségszervezés, így jutnak el kiállításaink külföldre, a Csemadok biztosítja a termet, a gyűjtemények raktározását, a Pozsonyi Műtermek képzőművészei tartják fenn a kapcsolatot a magyarságukhoz mindig is hű honi , anyaországi, és a világban másutt élő képzőművészeinkkel, csoportunk további feladata a galéria szakmai irányítása, az installációs munkák.

Az említett művészeti társulás tagjainak emlékőrző tevékenysége is valóban említésre méltó. Pozsony mindig is a felvidéki képzőművészeti élet Mekkája volt, számos neves magyar festő-, szobrász-, építőművész itt végezte egyetemi-, műtermi tanulmányait-, vagy itt élt-, s mutatta be – alkotásain keresztül – munkásságát. A pozsonyi Műtermek tagjainak feltáró munkája épületek, sírok, képzőművészeti alkotások feltérképezése – hosszú távú feladat, s valóban figyelemre méltó. Szép eredményként könyvelhető el például az is, hogy a csoport székhelye, az Ateliér Gábriel közelében sikerült megakadályoznunk azt, hogy lebontsák Könyöki József építész,festőművész, a Pozsonyi Városi Múzeum megalapítójának, a Pozsonyi Képzőművészeti Egylet ügyvezetőjének családi házát.

Új év, új feladatok. A rendszeresen, havonta megtartott kiállítások előkészítése mellett a Pozsonyi Magyar Galéria szervezői, a képzőművészek készülnek arra a Budapesten március l4-én megtartott, évi rendszerességgel ismétlődő Esterházy János emlékünnepségre, ahol a korábbiaktól más helyszínen bemutatásra kerül a Hommage Esterházy János festmény-, szobor-és grafikai gyűjtemény. Ezután a kiállítás anyaga – mely állandó jellegű gyűjtéssel folyamatosan bővül – más anyaországi helyszíneken is bemutatásra kerül. Az, aki bővebb információt szeretne kapni a tárlatokkal, az itt bemutatott képzőművészekkel, a szlovákiai magyar képzőművészeti élettel kapcsolatban, a következő telefonszámon jelentkezhet; 0905/34 23 08 /kurátor/.

A Pozsonyi Magyar Galéria vezetése boldog, eredményekben-, s művészi élményekben gazdag új esztendőt kíván mindannyiuknak, egyben a szlovákiai magyar-, s a galériában bemutatott honi és anyaországi képzőművészek az idei évben is szeretettel várják a művészetek kedvelőit a havonta megtartott tárlatok nyitóünnepségeire, megtekintésére.”

Kalita Gábor, a PMG művészeti vezetője