Bauer Edit képviselő asszony 2009. november 16-án
írásbeli választ igénylő kérdést intézett az Európai Bizottsághoz. Ebben kérte a Bizottságot, hogy az vizsgálja meg a párkányi papírgyár többségi
tulajdonosának ténykedését, mivel döntése értelmében a papírgyár beszünteti működését és az alkalmazottak elbocsátásra kerülnek. 

 

Charlie McCreevy biztos válasza január 18-án érkezett meg. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Bauer Edit főleg az iránt érdeklődött, milyen lépéseket szándékozik tenni az Európai Bizottság a munkájukat elvesztők érdekében, illetve a helyzetet szándékosan rossz döntésekkel – pl. az anyavállalatnak nyújtott alacsony kamatú kölcsön kérdése – súlyosbító tulajdonosokkal szemben.
Ahogy McCreevy biztos a válaszában írja, „a tömeges létszám-csökkentések és vállalat-bezárások hatásainak mérséklése érdekében az Európai Unió 2006-ban hozta létre az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), melynek éves költségvetési kerete 500 millió euróig terjedhet, és fő célja a világkereskedelmi viszonyok következtében elbocsátott munkavállalók munkapiacon tartása, illetve oda történő visszajuttatása”. Az alaphoz pénzügyi kérelmet  a tagállamok – jelen esetben Szlovákia – nyújthatnak be.
Az anyavállalatnak folyósított kölcsönnel kapcsolatban McCreevy biztos megjegyezte, hogy „nincs olyan európai uniós jogi rendelkezés, amely tiltaná a leányvállalat és annak anyavállalata közötti kölcsönöket, vagy különös feltételhez kötne bármely ilyenfajta ügyletet”. Ugyan a kölcsönhöz még a biztos megjegyzést fűz, vázolva a feltételeket, amelyeket a vállalatnak ilyen esetekben be kell tartania, összességében azonban azzal zárja válaszát, hogy „a közösségi jog megfelelő alkalmazásának biztosítása elsősorban a nemzeti hatóságok, köztük a nemzeti bíróságok feladata. A Bizottság nem rendelkezik általános jogkörrel ahhoz, hogy a közösségi jog betartatása érdekében egyedi ügyek kapcsán, magánfelekkel szemben fellépjen.”
A biztos válasza teljes terjedelemben az Európai Parlament honlapján és a www.baueredit.sk honlapon is olvasható.
 
 
Felvidék Ma