(Frissítve) Ma tartotta idei első ülését az MKP Országos Tanácsa. Napirenden szerepeltek az iskolai beiratkozási időszakkal összefüggő teendők, és a lehetőségek megvitatása is. Ezzel összefüggésben az MKP oktatásügyi alelnöke, Szigeti László videóüzenetben foglalta össze a magyar párt állásfoglalását, az országos testület pedig felhívást fogalmazott meg a magyar szülőkhöz.

**

A Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa ülésének további főbb napirendi pontjai közé tartoztak a megyei választások értékelése és a 2010-es parlamenti választásra való felkészülés. A jelölteknek becsületbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem működött együtt a kommunista titkosszolgálattal, és ma sem munkatársai a Szlovák Információs Szolgálatnak (SIS).

Az MKP Országos Tanácsán szó esett a pártot elhagyó személyekről is. Erről szólva Csáky Pál pártelnök a sajtótájékoztatón elmondta, mindenkit, aki kilépett az MKP-ból, visszavárnak, de ez irányú kérelmeikkel egyénileg foglalkoznak.

* * *

Felhívás a magyar szülőkhöz

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa felhívással fordul a szlovákiai magyar szülőkhöz, akiknek gyermekei ez évben váltak – válnak tankötelessé, és szeptembertől megkezdik általános iskolai tanulmányaikat. A napokban induló iskolai beiratkozások kapcsán komoly, gyermekük számára egy életre szóló döntést kell hoznia minden szülőnek, mely nagymértékben befolyásolja majd érzelmi, értelmi fejlődésüket, jellemüket, értékrendjük és nemzeti azonosságtudatuk kialakulását. Arra kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy döntésük meghozatalánál a józan ész diktálta megoldást válasszák, ragaszkodva a gyökerekhez, őseink, szüleink és nagyszüleink üzenetéhez – írassák magyar iskolába gyermeküket. A tudás megszerzésének legjobb műhelye Coménius, Kazinczy és mások szerint is az anyanyelven oktató iskola. Ne higgyenek a hamis prófétáknak, miszerint a szlovák iskola nagyobb érvényesülési lehetőséget biztosít. A magyar iskola jó alapokat, használható tudást nyújt az életben való helytálláshoz.

Tisztelt Szülők!
Gyermekük boldogabb jövője, önmaguk lelki megnyugvása, nemzetrészünk megmaradása és gyarapodása érdekében hozzanak jó és bölcs döntést. Írassák gyermeküket magyar iskolába!

Pozsony, 2010. január 16.

Felvidék Ma