A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kiadásában megjelent a 2010-es Bibliaolvasó Kalauz. A napi igék még jobb megértésének céljából négy évvel ezelőtt született meg egy Bibliaolvasó Kalauz kiadatásának a gondolata. A terv megvalósítását Somogyi Alfréd apácaszakállasi református lelkipásztor vállalta magára, aki minden évben tizenegy lelkipásztort von be az aktuális napi igemagyarázatok elkészítésébe. A 2010-es évi Bibliaolvasó Kalauz az idén is 1200 példányszámban jelent meg, hasonlóan az előző évekhez. A kalauz népszerűségét bizonyítja, hogy eddig még egy példány sem maradt raktáron és a református hívek már év végén érdeklődnek a következő évre szóló kalauz iránt.
A 2010-es évre szóló Bibliaolvasó Kalauz szerzői a komáromi és a pozsonyi egyházmegye lelkipásztorai közül kerültek ki – Varga László, Sebők János, Szénási Lilla, Somogyi Alfréd, Lévai Attila, Szénási Szilárd, Both Ágota, Vámos Béla, Czinke Tímea, Tompa Veronika -, akik közül többen már a szerzői törzsgárdához tartoznak. A kiadvány szerkesztője igyekszik minden évben új szerzőket is bevonni az igemagyarázatok elkészítésébe.
A Bibliaolvasó Kalauzt Somogyi Alfréd református lelkipásztor bevezető soraiban nemcsak a rendszeres Szentírásolvasóknak ajánlja: „Legyen ez a könyvecske kopogtatás azok felé is, akiknek te magad szeretnéd vinni, adni vagy csak ajánlani. Hadd érezze egyre több szív, hogy Jézus Krisztus őérte is áldozatot vállalt“. A református gyülekezetek rendszeres bibliaolvasó tagjainak többsége már évek óta ragaszkodik a vezérfonal által kijelölt napi ó- és újszövetségi igeszakaszok szerinti Biblia-olvasáshoz. Viszont nemcsak a napi csendesség idején jó egy meghatározott rend szerint haladni a Szentírás minél jobb megismerése céljából, hanem a gyülekezetek bibliaóráin is, amikor a vezérfonal aznapra eső szakasza alapján történik az igemagyarázat.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezérfonala alapján kijelölt napi igerész magyarázatát tartalmazó Bibliaolvasó Kalauz két euróért megvásárolható a református gyülekezetek lelkészi hivatalaiban.

Reformata.sk