Az MKP legutóbbi országos tanácsán Bölcs József, a az MKP komáromi járási alelnöke részletesen beszámolt arról a helyzetről, amely a párt komáromi alapszervezetében kialakult. A résztvevők ugyan meghallgatták a beszámolót, de érdemi hozzászólás nem hangzott el, s még az érintett Andruskó Imre, az alapszervezet elnöke – aki részt vett az OT ülésén – sem cáfolta az elhangzottakat. Az MKP járási alelnökét, Bölcs Józsefet kérdeztük a jelenlegi helyzetről.

Úgy tűnik, hogy az MKP-ból kivált tagok személye és „fajsúlyuk” nem rengette meg a párt alapszervezeteit. Mintha 1989 ősze ismétlődött volna meg, amikor a CSKP-ból kivált párttagok lettek hirtelenjében forradalmárok…

– Karrieristák mindig is voltak. Én nem akarom minősíteni az MKP-ból kiváltak jellemét, viszont az is igaz, hogy nem az ő távozásuk okozott problémát, hanem azok, akik a „sleppjükhöz” tartoznak, de nálunk maradtak. Erre jellemző példa a komáromi alapszervezet. Maga a tagság is két táborra oszlik ebben az alapszervezetben. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik eddig is Bastrnák Tibor polgármesterhez kötődtek gazdasági, megélhetési, vagy akár rokoni szálakkal. Mára egyértelművé vált, hogy ehhez a csoporthoz tartozik Andruskó Imre is. A másik csoportot azok alkotják, akik eddig is értetlenül nézték, hogy az MKP alapszellemével ellentétesen tevékenykedők nem a párt választási feladataival foglalkoznak, hanem saját ügyeskedésük érdekében akár a városi vagyonnal is hazardíroznak.

Cáfolhatatlan, hogy Andruskó Imre folyamatosan védelmezi a Híd-at és maga a Híd elnöke is védelmébe vette már Andruskót.

– Furcsállottam, hogy a pártalakítás után Andruskó az országos tanács korábbi határozata ellenére már azt hangoztatta, hogy összefogás nélkül az MKP majd nem tud eredményeket felmutatni. A megyei választások előtt nem csupán a Híd emberét, Hortai Évát dicsérte, hanem eleve vesztesnek sugallta az MKP jelöltjeit. Bár a megyei választások eredményei egyértelművé tették, hogy az MKP-t támogató választókat nem lehet ilyen könnyen becsapni, Andruskó a közelgő parlamenti és önkormányzati választások előkészítésénél is nem az MKP-ban, hanem a Hídban gondolkodik. Az is érdekes, hogy tetteit eddig csak a Bugár-féle párt vette védelmébe.

Mit keres akkor az MKP alapszervezetének elnöki székében?

– Az MKP demokratikus párt, az alapszervezet tagjai választják meg az elnökeinket és a vezetőséget. Sajnos, az utolsó nyolc évben éppen Bastrnák Tibor járási elnökségének idején „megfeledkeztek” a párt tagságának bővítéséről, kiszélesítéséről. Komáromban adruskó még azt is megtette, hogy saját határozata elfogadásának megerősítése érdekében 27 ember tagságát szabálytalanul szüneteltette. Ezzel, illetve az MKP alapszabályzatának Andruskó általi megsértésével a párt etikai bizottsága foglalkozik.

Csütörtökön tartja évzáró taggyűlését a komáromi alapszervezet. Mit várnak a döntésétől?

– Remélem, az MKP komáromi tagsága ezúttal részt vesz az ülésen, ugyanis már több taggyűlés határozatképtelen volt. Jó lenne, ha a Híd szimpatizánsok önként távoznának az alapszervezetből, beleértve Andruskó Imre elnököt is. Tevékenysége, szándékos „tévedéseinek” sorozata ugyanis többet árt a pártnak, mint használ. Nem tartom valószínűleg azonban ezt a lépést, ugyanis az Andruskó és Bastrnák körüli gazdasági csoport, amely a városi vagyon megszerzésében, illetve eladásában érdekelt, ezt nem engedheti meg. Mégis bízom abban, hogy Komáromban is győz a józan ész, s megfelelő jelölteket tud majd a parlamenti és helyhatósági választásokra is felállítani a komáromi alapszervezet. Olyan jelölteket kell majd kiválasztaniuk, akik hitelesen tudják képviselni a régió és az MKP érdekeit is.

dunatáj