Az alábbi írás a komáromi múzeum új kiadványáról szól, amelyet csak egy nyelven, azaz szlovákul adtak ki. A komáromi múzeumban 2009 októberében került megrendezésre a Múzeum és etnológus szeminárium XIII. évfolyama. A rendezvénnyel kapcsolatban nagy volt várakozásunk, mivel tudjuk, hogy milyen hatalmas magyar néprajzi anyagot őriznek a komáromi Kultúrpalota évszázados falai között. Minden nemzeti közösség számára, főleg globalizálódó világunkban és egy kisebbségi közösség számára kiemelkedően fontos a nemzeti és népi hagyományok, értékek őrzése és főleg átadása, közvetítése úgy az etnológus szakma, mint a széles nagyközönség számára. Ebből a szempontból a komáromi múzeum igazi kincsestár. Nagy érdeklődéssel vettük hát kezünkbe a szeminárium előadásait tartalmazó kötetet, melyet a komáromi múzeum adott ki.
Lelkesedésünkre azonban már a kiadvány borítója is sötét árnyékot vetett, mivel kizárólag szlovák nyelvűre „sikeredett”! Tovább lapoztunk és reménykedtünk abban, hogy néprajzi ismeretszerző kalandozásunk útján magyar szóval is találkozunk. Újra csalódnunk kellett! A tanulmány csak egy nyelven, vagyis szlovákul szólt hozzánk. Még ekkor sem adtuk fel a reményt, s bíztunk abban, hogy legalább az előadás(ok) rövid összefoglalását, rezüméjét magyar nyelven olvashatjuk. Ekkor jött a teljes megsemmisülés! Az összefoglalók kizárólag angol nyelven íródtak.
A kötet 144 oldalán egyszerűen kiirtották a magyar nyelvet. Azt gondolhatnánk, hogy a szeminárium szervezője és kötet kiadója nem tartotta méltónak a magyar közösséget és néprajzos szakmát arra, hogy magyarul is közöljön akár egy sort is! Nem tisztelték meg a magyar közösséget határon innen és túl, hogy könyvtárát gazdagítva az előadások tartalmát tekintve egy valóban értékes kötetet magyar nyelven is a polcra tehessen. Vajon miért? Magyarázkodni és kifogásokat keresni persze lehet. Mégsem lehet elfogadnunk azt, hogy abban a megyében, ahol a magyarság aránya 30%-os, abban a városban, ahol döntő többségében magyar nemzetiségűek élnek, s abban az intézményben, amely alapítását komáromi magyarok kezdeményezték és valósították meg, s amelynek a jelenlegi múzeum utódjaként tartja magát számon, kizárólag szlovák nyelvű kiadvány jelenjen meg. Ez a magyar közösség és nyelv életben maradásáért küzdőknek falakon belüli arcul csapása! Fülünkben visszhangzik még: „a múzeum küldetése és jellege nincs veszélyben!” Valóban! Úgy tűnik, már nincs! Nem tudunk mást tenni, minthogy a lehető leghatározottabban tiltakozunk ez ellen az irány ellen.

2010. január 22-én a Magyar Kultúra Napján

A Magyar Koalíció Pártja nyitra megyei képviselői: Botka Ferenc, Basternák László, Fehér Csaba, Jancsó István, Horváth Árpád, Jávorka Flórián, Földes Csaba, Hugyivár Imre, Fekete László, Borsányi Gyula, Halász Béla

Felvidék Ma