A Magyar Napló Kiadó és a Fokusz Egyesület rendezésében 2010. január 27-én, szerdán 18 órakor kerül bemutatásra Popély Gyula: Felvidék 1914-1920 című monográfiájára a Magyar Kultúra Alapítvány Székházának
Corvin termében.
A könyvet bemutatja Raffay Ernő történész. A kötet kedvezményes áron megvásárolható, megrendelhető a helyszínen, valamint a Magyar Napló Kiadó szerkesztőségében (1092 Bp., Ferenc krt. 14., tel.: 413-6672, info@magyarnaplo.hu).

A szerző a Felvidékért és Kárpátaljáért 1914–1920 között folytatott diplomáciai és katonai küzdelmet tekinti át. Bemutatja a cseh aspirációk alakulását, a cseh emigrációnak, elsősorban Edvard Benešnek az antant országaiban folytatott Monarchia- és magyarellenes propaganda-hadjáratát, a magyarországi szlovák vezetők 1918 őszéig tartó kivárás-politikáját. Úgy látja, a pacifista Károlyi-kormány szinte kiszolgáltatta Észak-Magyarországot a megszálló cseh csapatoknak. Véleménye szerint a fegyveres önvédelem nem lett volna reménytelen: azt ki lehetett volna harcolni, hogy népszavazással a helyi lakosság döntsön a maga sorsáról.

„Trianon végső soron a győztesek táborába tartozó utódállamoknak is tehertételt jelentett, ezért joggal nevezhető olyan történelmi tragédiának, amely egész Közép-Európa állandó destabilizációs tényezőjévé vált”– összegez.

A rendezvény támogatója a Magyar Kultúra Alapítvány.

Felvidék Ma, Csémy Tamás