Nagylétszámú érdeklődő előtt került sor Popély Gyula: Felvidék 1914-1920 című könyvének bemutatójára Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, január 27-én. A könyvet Raffay Ernő történész ismertette, méltatta és értékelve elmondta, hogy történészszemmel is egy nagyon alapos kutatás alapján elkészült dokumentum a csaknem 500 oldalas mű. Popély Gyula szemelvényekkel, idézetekkel hívta fel a figyelmet a könyv azon fejezeteire, amelyekben részletesen bemutatja a trianoni rendezés két vezéralakjának: Eduard Beneš és Tomáš G. Masaryk gyalázatos tetteit és szövetségeseit, valamint a Károlyi-kormány megbocsáthatatlan hibáit.
Dr. Holló József Ferenc altábornagy, címzetes egyetemi tanár a könyv KITEKINTÉS c. utószavában is „Adatokban gazdag, egyben olvasmányos, jól megszerkesztett, kiváló műnek” tartva ajánlja az olvasók figyelmébe a történelmi dokumentumot. Nekünk, felvidéki magyaroknak is el kellene olvasnunk, hogy megismerjük a trianoni trauma gyökereit, és annak eredetét..

Dániel E.