Magam még a szocialista érában találkoztam azzal, hogy amikor aprócska – gügyögő – gyermekemhez magyarul szóltam a gyermekorvosi rendelőben, a doktornő rámripakodott: szlovákul beszéljek a kicsivel, mert neki csak gondja lesz azzal, ha nem lesz képes megmondani, mi is a baja. Most, az államnyelvtörvény megszigorítását követően újra akadnak egészségügyi intézmények, ahol baj, ha nem beszéli tökéletesen a szlovák nyelvet a beteg. A nyitrai kórházból két konkrét esetet ismerünk, amikor baleseti sérültet ért ilyen incidens a személyzet részéről. Ez duplán felháborító, hiszen a balesetet szenvedett egyén lehetne eszméletlen vagy süketnéma, vagy angol, kínai, hottentotta akár, akkor is el kellene látni.

– Mit tehet a páciens, ha az őt ellátó orvos kifogásolja magyaros névhasználatát, vagy magyar nemzetiségét, illetve azt, hogy az illető nem tudja szabatosan, pontosan államnyelven elmondani egészségügyi problémáját vagy diagnózisát? Hol tehet panaszt, ha ilyen eljárással találkozik? Az MKP egészségügyi alelnökét, dr. Hugyivár Imre körorvost, az állami egészségügyi felügyelet felügyelőtanácsának tagját kérdeztük.
– Arra kérek mindenkit, aki ilyen bánásmóddal találkozik, hogy forduljon írásos panasszal az állami egészségügyi felügyeleti hatósághoz, mert a történtek példátlanok az orvoslás történetében. Aki hippokratészi esküt tesz, nem viselkedhet így. Kötelessége a beteget ellátni, az általa beszélt nyelvtől függetlenül, s neki kell megoldania, hogy a diagnózis felállításához szükséges beszélgetés is a lehető legalaposabban folyjon le. Ha valakit baleset ér, sokkos állapotban is lehet, még ha eszméletén van is, nem biztos, hogy tud válaszolni a feltett kérdésekre. Sokszor az anyanyelven folyó beszélgetés sem jár eredménnyel. Budapestre vagy Magyarországra küldeni a szlovákiai egészségbiztosítók ügyfeleit pedig senkinek nincs joga, orvosként kikérem magamnak, hogy bárki így megcsúfolja a hivatásunkat. Ha valóban megtörténtek ezek az esetek, nagy valószínűséggel az érintett páciensek alapvető betegjogai sérültek. Mindenkit arra kérek hát, akit ilyen incidens ért, hogy tegyen panaszt, mert ilyen állapotokat nem lehet eltűrni, sem elfogadni. Napjaink Európájában, ahol 27 uniós tagállam polgárai jogosultak azonos orvosi ellátásra akárhol éri is őket baj, felháborító, ha ilyen incidensre sor kerül, mert az orvos van a betegért, nem pedig fordítva.
Az állami egészségügyi felügyelet elérhetőségei:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Grösslingová 5
812 62 Bratislava
Odbor dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
riaditeľka
tel: +421-2-59311 320fax: +421-2-59311 381e-mail: beata.cernakova@udzs.sk
Felvidék Ma, gy