A bodrogközi Zemplén község lelkésznője és a gyülekezet gondnoka a református templom megmentése érdekében kéri mindazok segítségét, akiknek módjukban áll adományaikkal segíteni a műemléknek nyilvánított templom felújítását.

Zemplén kisközség a Bodrog folyó mentén található, az egykori Zemplén Vármegye első székhelye. Feljegyzésekből tudjuk, hogy az egykori földvár helyén áll a már többször átépített református templom.  Erről az 1700-as években írt jegyzőkönyvekben azt olvashatjuk: „A templom kőből való, melynek falazata még jó, de a tetőzete már megroggyant és romos.” Sajnos ez az idézet ma is aktuális.
A templom tetőszerkezete jelentősen meghibásodott, aminek következtében a belső falak állandóan beáznak, melynek következtében az elektromos vezeték is meghibásodott.
 
A Zempléni Református Egyházmegye honlapján megjelent felhívás teljes terjedelmében itt
olvasható.
Adományaikat a következő számlaszámra juttathatják el:
Bankszámlaszám(č. účtu): 0105824815/0900
Bank neve és címe: Slovenská sporiteľňa a.s., 816 07 Bratislava
Külföldről: SWIFT (BIC)kód: GIBASKBX, IBAN: SK03 0900 0000 0001 0582 4815
 
Gyülekezet neve: Ref. kresť. cirkev na Slov., farnosť Zemplín    
IČO: 31 99 71 21

A más módon történő adományozási szándékukat kérjük jelezzék a következő elérhetőségen: (szaszakm@freemail.hu)
Felvidék Ma, -ta-