A március 6-ai országos tanácsi ülés előtt az MKP járási szervezetei pártértekezleteken döntenek a parlamenti választási listára általuk javasolt személyekről. A párt alapszabályának megfelelően minden régió állít jelöltet a lista első harminc helyének valamelyikére, illetve számarányosan továbbiakat a 150-es listára.

Február 18-án az MKP Pozsonyi Járási Konferenciája a választási lista első 30 jelöltje közé Király Zsolt járási elnököt javasolta, a további helyekre Schwarz Zsuzsanna, Ifj. Brogyányi Mihály, Flaškár Péter, Takács András és Zsidek Beáta került.
Az MKP Lévai Járási Konferenciája 2010. február 19-én a parlamenti választási lista élére a járásból Róm Tibort és Lőrincz Tamást javasolta. További jelöltek: Bartos László, Cserba János, Dohány Klára, Kakas Pál, Kiss Beáta, Pálffy Dezső, Zachar Pál, Wirth Jenő.
Az MKP Érsekújvári Járási Konferenciája február 20-án a parlamenti választási lista 1-től 30-ig terjedő helyeire Farkas Ivánt, Szigeti Lászlót, Farkas Tibort és Bób Jánost jelölte. A további helyekre: Peczár Károly, Fekete László, Jávorka Flórián, Könözsi László, Szép Rudolf, Pásztor Péter, Mészáros Béla, Dobai Tibor, Ivanics Krisztián, Kottlik László, Ozsvald Norbert és Kocskovics Péter került
A Galántai Járási Konferencián a 21 járási MKP-szervezet küldöttei az országos listán az első harminc jelölt közé Berényi Józsefet és Pék Lászlót választották meg. A 30-150. helyre a következő képviselőjelölteket javasolták: Horváth Miklós – Galánta, Klabuzai Andrea – Hidaskürt, Hrbácsek Magdaléna – Nagymácséd, Agócs Gergely – Királyrév, Cserkó Margit – Nádszeg, Fellinger Károly – Jóka, Mészáros László – Jóka, és Forró Krisztián – Galánta.
Az MKP Rimaszombati Járási Konferencia az első harminc hely egyikére Auxt Ferencet és Bán Zoltánt jelölte, a parlamenti jelölőlistára pedig további hét személyt javasolt. Sorrendben Rigó Lászlót Rimaszombatból, Stubendek Mártát Rimaszécsről, Pósa Dénest Nemesradnótról, Zagyi Istvánt Détérből, Bodor Attilát Magyarhegymegről, Szűcs Miklóst Hubóról és Főző Zsoltot Rimaszombatból.
Az MKP Nyitrai Járási Konferenciája a választási lista első 30 helyének egyikére Ladányi Lajos járási elnököt, az OE tagját, a további helyekre Gál Erzsébetet, Molnár Zoltánt és Tóth Klárát javasolja.
Az MKP Losonci Járási Konferenciája az országos listára parlamenti képviselőjelöltjeinek Csúsz Pétert, Erdős Vincét, Eibner Róbertet, Póczos Józsefet és Gulyás Imrét javasolta.
Az MKP Nagymihályi Járási Konferenciája az országos parlamenti választási listára első helyen Mihók Gábort, a továbbiakon Dőry Erikát (Nagyráska), Bálint Jánost (Mokcsamogyorós) és Kovács Andrást (Kaposkelecsény) javasolta.
Az MKP 150 fős parlamenti választási listájának dunaszerdahelyi járási jelöltjeiről titkos szavazással döntöttek. A legtöbb szavazatot Miklós László (a párt környezetvédelmi alelnöke, volt minisztere, parlamenti képviselője), Kvarda József (Nagyszombat megye alelnöke) és Sárközy Klára (a párt szociális alelnöke, parlamenti képviselő) kapták. A további jelöltek: Farkas Pál, Hodosy Szabolcs, A. Szabó László, Bacsó Lászó, Keszegh Pál, Miklós Dénes, Néveri Sándor, Pogány Tibor, ifj. Hulkó Gábor, Őry Péter, Polák László, Pápay Zoltán, Bugár Zoltán, Both Tibor és Nagy Krisztián.
A Szenci járás MKP-s képviselőjelöltjei: Bárdos Gyula, aki az országos elnökség jelöltje is, a további jelöltek: Pomichal István, Neszméri Tünde és Kollár László.
A Nagykürtösi Járási Konferencia képviselőjelöltjei közül a legtöbb szavazatot Hrubík Béla, a Csemadok OT elnöke kapta. További jelöltek: Balik László, Balázs Péter, Bodzsár Gyula és Gömöry Lóránt.
A Komáromi Járási Konferencia 19 jelöltet ajánl az országos listára, a megszerzett támogató szavazatok alapján összeállt sorrenben első helyen Fehér Csabát. A továbbiak: Basternák lászló, Halász Béla, Szabó Olga, Szabó Béla, Andruskó Imre, Szalay Rozália, Földes Csaba, Bölcs József, Varga Péter, Sárközi János, Vörös Attila, Cziria Attila, Dolník Tibor, Samu István, Batta György, Kürti József, Becse Norbert és Mayer János.
Az MKP Kassa városi 1. számú jelöltje Filipko József járási elnök. További jelöltek: Kolár Péter, Kopper Lúcia és Szabó Bertalan.
Az MKP Kassa-környéki járási konferenciája a parlamenti választás 1-től 30-ig terjedő listájára Köteles Lászlót, a 30-tól a 150-ig terjedő további helyekre a választás sorrendjében a következő 4 jelöltet hagyta jóvá: Szaniszló Sándor, Papp Adrianna, Iván László, Bartók László.
Az MKP Rozsnyói járási konferenciája hat parlamenti képviselőjelöltet javasolt az országos listára. Név szerint: Porubán Ferencet, Takács Ágnest, Horváth Istvánt, Ferencz Tamást, Koľvek Alicát és Kristóf Tibort.
Az MKP Nagyrőcei járási konferenciája 4 képviselőjelöltet állított. Titkos szavazás eredményeként az első 30 hely egyikére Szögedi Anna parlamenti képviselőt jelölték, az országos lista további helyeire pedig Korda Edit, Hunyák István pedagógusok és Bán István magánvállalkozó kerületek.
Az MKP Tőketerebesi járási konferenciája a 2010-es évi parlamenti választások  képviselöjelöltjei közé az országos listán az első 15 helyezett közé Pásztor István jelenlegi parlamenti képviselőt, 15-30-ig Petrik Ferencet, a Kassai Kerületi Tanács alelnökét,  31-150-ig  helyek valamelyikére pedig  Bárány Istvánt, a terebesi járás  alelnökét,  valamint Farkas Lászlót, Laczkó Lajost, Jakus Pétert javasolja.
Felvidék Ma