Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke pozitív lépésnek tartja, hogy a Nyitrai Egyházmegyében Mons. Viliam Judák megyéspüspök a magyar ajkú papok és hívek helynökévé Ďurčo Zoltán érsekújvári esperes-plébánost nevezte ki.
A felvidéki magyar párt elnöke úgy látja, hogy a Pozsonyi Egyházmegyének is követnie kellene a többi egyházmegye példáját. Csáky Pál bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményez a Pozsonyi Egyházmegye főpásztorával Stanislav Zvolenskýval. Az MKP elnöke úgy látja, hogy a magyar ajkú püspöki helynökök munkáját Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök irányíthatná a jövőben, természetesen ehhez a Szlovák Katolikus Egyház jóváhagyása kell.

Az MKP már több éve szorgalmazza a felvidéki magyar katolikusok pasztorációjának és papkérdésének a megoldását, valamint egy magyar nemzetiségű főpásztor kinevezését. A komáromi imanapokon évről-évre több ezer felvidéki magyar katolikus hívő gyűl össze, hogy imádkozzon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért. Mindezidáig eredménytelenül, bár a 2008-as egyházmegyei trianon utáni helyzetet a szlovák megyéspüspökök úgy próbálták megoldani, hogy egyházmegyéjük területére magyar püspöki helynököket neveztek ki. A nyitrai volt a kivétel, ahol szlovák nemzetiségű lelkipásztort bíztak meg a magyar hívek pasztorációjával, de – ahogyan arról hírportálunk is beszámolt róla – február 1-jétől Ďurčo Zoltánt nevezték ki és váltotta az eddigi helynököt.

Felvidék Ma