2010. február 15-én zárult a tankötelessé vált gyermekek beíratásának törvényi határideje. A legtöbb szlovákiai magyar tanítási nyelvű alapiskolában már megtartották a 2010/2011-es tanév kis elsőseinek szervezett beíratását. Az alábbiakban portálunkon megtekinthetik azokat a beíratási adatokat, amelyeket összegyűjtöttünk (természetesen folyamatos kiegészítéssel). Szívesen fogadjuk a listánkon nem szereplő iskolákból beérkező adatokat is. Célunk többek közt, hogy – az önök segítségével is – hiteles nyilvántartást készítsünk a magyar tanítási nyelvű, illetve a magyar osztályokat is működtető szlovákiai iskolákról.

Dunaszerdahelyi járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Dunaszerdahely Szabó Gyula magyar tannyelvű alapiskola 81
Dunaszerdahely Vámbéry Ármin magyar tannyelvű alapiskola 73
Ekecs Arany János magyar tannyelvű alapiskola 33
Csenke Magyar tannyelvű alapiskola 6
Patas Magyar tannyelvű alapiskola 2
Dióspatony Magyar tannyelvű alapiskola 11
Baka Magyar tannyelvű alapiskola 10
Kisudvarnok Magyar tannyelvű alapiskola 13
Padány Magyar tannyelvű alapiskola 5
Nagyabony Magyar tannyelvű alapiskola 3
Felsőpatony Magyar tannyelvű alapiskola 7
Csilizradvány Magyar tannyelvű alapiskola 35
Hodos Magyar tannyelvű alapiskola 5
Lég Magyar tannyelvű alapiskola 10
Nyékvárkony Magyar tannyelvű alapiskola 22
Nagymagyar Magyar tannyelvű alapiskola 19
Nagymegyer Corvin Mátyás magyar tannyelvű alapiskola 55
Pozsonyeperjes Magyar tannyelvű alapiskola 12
Nyárasd Magyar tannyelvű alapiskola 30
Illésháza Magyar tannyelvű alapiskola 13
Alistál Magyar tannyelvű alapiskola 19
Alistál Református egyházi magyar tannyelvű alapiskola 6
Somorja Corvin Mátyás magyar tannyelvű alapiskola 44
Csallóközcsütörtök Magyar tannyelvű alapiskola 9
Csallóközkürt Magyar tannyelvű alapiskola 6
Csallóköznádasd Magyar tannyelvű 1-4. évfolyamos alapiskola 1
Tejfalu Magyar tannyelvű 1-4. évfolyamos alapiskola 13
Egyházgelle Magyar tannyelvű alapiskola 22
Nagyszarva Magyar tannyelvű alapiskola 5
Töböréte Magyar tannyelvű 1-4. évfolyamos alapiskola 5

Érsekújvári járás beiratkozási adatai 2010

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Érsekújvár Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola 40 (+8 gyerek 0. évfolyamba)
Tardoskedd Szemerényi Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola 19
Köbölkút Magyar tannyelvű alapiskola 19
Kéménd Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola 11
Párkány Ady Endre Magyar Tannyelvű Alapiskola 85
Nána 1-4. osztályos magyar tannyelvű alapiskola 5
Szalka Magyar tannyelvű alapiskola 12
Muzsla Endrődy János Magyar Tannyelvű Alapiskola 13
Kürt Magyar tannyelvű alapiskola 14
Szímő Jedlik Ányos Magyar Tannyelvű Alapiskola 9

Galántai járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Alsóhatár Magyar tannyelvű alapiskola 5
Alsószeli Magyar tannyelvű alapiskola 13
Diószeg Petőfi Sándor magyar tannyelvű alapiskola 16
Feketenyék Magyar tannyelvű alapiskola 6
Felsőszeli Széchenyi István magyar tannyelvű alapiskola 15
Galánta Kodály Zoltán magyar tannyelvű alapiskola 27
Hidaskürt Magyar tannyelvű alapiskola 9
Jóka Gregorovits Lipót magyar tannyelvű alapiskola 11
Királyrév Magyar tannyelvű alapiskola 4
Nagyfödémes Borsos Mihály magyar tannyelvű alapiskola 15
Nagymácséd Mészáros Dávid magyar tannyelvű alapiskola 22
Nádszeg Magyar tannyelvű alapiskola 23
Nemeskajal Magyar tannyelvű alapiskola 5
Nemeskosút Magyar tannyelvű alapiskola 5
Taksony Magyar tannyelvű alapiskola 6
Tallós Magyar tannyelvű alapiskola 21
Vága Magyar tannyelvű alapiskola 8
Vezekény Magyar tannyelvű alapiskola 6
Vízkelet Magyar tannyelvű alapiskola 4

Kassa város – beiratkozás 2010

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Kassa Márai Sándor alapiskola és gimnázium 31

Kassa-környéki járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Szepsi Magyar tannyelvű alapiskola 54
Torna Magyar tannyelvű alapiskola 18
Buzita Alapiskola 14 magyar elsős
Tornaújfalu Magyar tanítási nyelvű alapiskola 6

Komáromi járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Komárom Eötvös utcai magyar tannyelvű alapiskola 70, pótfelvételizés folyamatos
Komárom Jókai Mór magyar tannyelvű alapiskola 58
Komárom Munka utcai magyar tannyelvű alapiskola 71
Komárom Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont 24
Komárom Speciális magyar tannyelvű alapiskola 15
Bátorkeszi Kováts József magyar tannyelvű alapiskola 30
Búcs Katona Mihály magyar tannyelvű alapiskola 9
Csallóközaranyos Kóczán Mór magyar tannyelvű alapiskola 19
Csicsó Gáspár Sámuel magyar tannyelvű alapiskola és óvoda 14
Dunamocs Magyar tannyelvű alapiskola 12 ( + 3 nulladikba)
Dunaradvány Magyar tannyelvű alapiskola 2
Ekel Hetényi János magyar tannyelvű alapiskola 6
Gúta Corvin Mátyás magyar tannyelvű alapiskola 41
Gúta II. Rákóczi Ferenc magyar tannyelvű alapiskola 23
Gúta Nagyboldogasszony Magyar Tannnyelvű Egyházi Alapiskola 10
Hetény Tarczy Lajos magyar tannyelvű alapiskola 7
Izsa Döme Károly magyar tannyelvű alapiskola és óvoda 6
Karva Magyar tannyelvű alapiskola 5
Keszegfalva Lőrincz Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola 12
Lakszakállas Magyar tannyelvű alapiskola 20
Madar Magyar tannyelvű alapiskola 27
Marcelháza Magyar tannyelvű alapiskola 10
Martos Magyar tannyelvű református alapiskola 1
Megyercs Magyar tannyelvű alapiskola 2
Nagykeszi Magyar tannyelvű alapiskola 6
Naszvad Magyar tannyelvű alapiskola 8
Ógyalla Feszty Árpád magyar tannyelvű alapiskola 20
Ógyalla Speciális magyar tannyelvű alapiskola 16
Perbete Magyar tannyelvű alapiskola 22
Szentpéter Kossányi József magyar tannyelvű alapiskola 13
Tany Magyar tannyelvű alapiskola 0

Lévai járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Zselíz Magyar tannyelvű alapiskola 27
Léva Juhász Gyula Alapiskola 17
Ipolyság Pongrácz Lajos magyar tannyelvű alapiskola 22
Ipolyság

Fegyverneki Ferenc egyházi alapiskola

22
Farnad

Magyar tannyelvű alapiskola

7
Ipolyszakállos

Magyar tannyelvű alapiskola és óvoda

12
Csata

Baross Gábor Alapiskola

14
Nagyölved

Magyar tannyelvű alapiskola

7
Érsekkéty

Egyházi alapiskola és óvoda

5

Losonci járás alapiskolai beíratási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Losonc Kármán József alapiskola és óvoda 12
Fülek Ifjúság utcai magyar tannyelvű alapiskola 63
Fülek Mocsáry Lajos magyar tannyelvű alapiskola 26
Béna Magyar tannyelvű alapiskola és óvoda 5
Bolgárom Magyar tannyelvű alapiskola 4
Csoma Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola 4 gyerek magyarba
Fülekkovácsi Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola 4 beiratottból 2 magyarba
Síd Magyar tannyelvű alapiskola 17
Rapp Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola 8 beiratottból 1 magyarba
Vilke Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola 16 beiratottból 1 magyarba
Fülekpüspöki Magyar tannyelvű alapiskola 13
Nagydaróc Magyar tannyelvű alapiskola 4
Csákányháza Magyar tannyelvű alapiskola 15
Galsa Alapiskola 4 magyarba, 4 szlovákba,6 nulladikba
Ragyolc Alapiskola és óvoda 17 magyarba, 8 szlovákba
Sávoly Magyar Tannyelvű alapiskola 5 gyerek

Nagykürtösi járás magyar iskoláinak beiratási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Inám Magyar tannyelvű alapiskola 2
Lukanénye Magyar tannyelvű alapiskola 5
Óvár Szent Erzsébet egyházi magyar tannyelvű alapiskola 3
Ipolyvarbó

Mikszáth Kálmán magyar tannyelvű alapiskola és óvoda

2
Ipolynyék Balassi Bálint magyar tannyelvű alapiskola 9
Ipolybalog Ipolyi Arnold magyar tannyelvű alapiskola 17
Csáb Alapiskola és óvoda 2 gyerek magyar, 26 szlovák osztályba

Nagymihályi járás magyar iskoláinak beiratási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Nagykapos Magyar tannyelvű alapiskola 34
Csicser Magyar tannyelvű alapiskola 3
Nagyszelmenc Magyar tannyelvű alapiskola 10
Vaján

Magyar tanítási nyelvű református alapiskola

12

Nagyrőcei járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Sajógömör Magyar tannyelvű alapiskola 6
Tornalja Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 71
Harkács Alapiskola 26
Gice 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 2
Deresk 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 8

Nyitrai járás beiratkozási adatai 2010-ben (az összes feltüntetett iskola kétnyelvű, 1-4-es összevont osztályokkal, a feltüntetett diákszám a magyar tagozatos beiratottak száma)

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Alsóbodok Alapiskola 0
Gímes Alapiskola 0
Kolon Alapiskola 2
Nagycétény Alapiskola 2
Nyitracsehi Alapiskola 3
Pográny Alapiskola 5
Zsére Alapiskola 2

Pozsony város beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Pozsony Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium 20
Pozsonypüspöki Magyar tannyelvű alapiskola 16

Rimaszombati járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Bátka Alapiskola 21
Almágy Alapiskola és óvoda 12
Újbást Alapiskola és óvoda 2
Várgede Alapiskola 15
Rimaszécs Alapiskola 40
Füge 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 3
Kálosa 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 10
Gesztete Magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda 20
Feled Szombathy Viktor Magyar tannyelvű alapiskola 30
Rimaszombat Tompa Mihály Magyar tannyelvű alapiskola 56
Rimaszombat Dúža utcai Magyar tannyelvű alapiskola 34
Abafala 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 10
Baraca 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 6
Balogfala 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 10
Cakó 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 10
Hanva 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 3
Dobóca 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 9
Détér 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 2
Gömörmihályfalva 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 8
Gortvakisfalud 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 8
Ajnácskő 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 6
Guszona 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 7
Sajószentkirály 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 6
Lénártfala 1-4. év folyamos magyar tannyelvű alapiskola 15
Naprágy 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 2
Egyházasbást 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 0
Radnót 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 22
Rimajánosi 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 4
Szútor 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 15
Tajti 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 3
Uzapanyit 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 4
Nagybalog 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 18
Méhi 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 7
Csíz 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 6
Simonyi 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 10
Serke 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 15
Kövecses 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola 10

Rozsnyói járás magyar tannyelvű iskoláinak beíratási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Rozsnyó Református alapiskola 12
Rozsnyó Fábry Zoltán magyar tannyelvű alapiskola 28
Pelsőc Magyar tannyelvű alapiskola 13
Szilice Magyar tannyelvű alapiskola 5
Várhosszúrét Magyar tannyelvű alapiskola 3
Krasznahorkaváralja Magyar tannyelvű alapiskola 18
Dernő Magyar tannyelvű alapiskola 10
Görgő Magyar tannyelvű alapiskola 4
Körtvélyes Magyar tannyelvű alapiskola 2
Gömörhorka Magyar tannyelvű alapiskola 6

Szenci járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Szenc Magyar tannyelvű alapiskola 19
Fél Magyar tannyelvű alapiskola 7
Zonctorony Magyar tannyelvű alapiskola 1
Hegysúr Magyar tannyelvű alapiskola 4
Éberhard Magyar tannyelvű alapiskola 2
Réte Magyar tannyelvű alapiskola 1

Tőketerebesi járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Királyhelmec Magyar tannyelvű alapiskola 32
Kisgéres Magyar tannyelvű alapiskola 5
Nagytárkány Magyar tannyelvű alapiskola 23
Bodrogszerdahely Magyar tannyelvű alapiskola 5
Perbenyik Magyar tannyelvű alapiskola 7
Szomotor Magyar tannyelvű alapiskola 5
Bacska Magyar tannyelvű alapiskola 5
Ladmóc Magyar tannyelvű alapiskola 3 beiratottból 1 magyarba
Tiszacsernyő Magyar tannyelvű alapiskola 15
Zétény Magyar tannyelvű alapiskola 2
Boly Magyar tannyelvű alapiskola 16
Nagygéres Magyar tannyelvű alapiskola 5
Bodrogszentes Magyar tannyelvű alapiskola 5
Nagykövesd Magyar tannyelvű alapiskola 7
Lelesz Magyar tannyelvű alapiskola 0
Bély Magyar tannyelvű alapiskola 12
Ágcsernyő Magyar tannyelvű alapiskola 5

Vágsellyei járás beiratkozási adatai 2010-ben

Település Iskola Beiratott gyermekek száma
Deáki Magyar tannyelvű alapiskola 4
Vágfarkasd Magyar tannyelvű alapiskola 22
Negyed Pongrácz Ágoston magyar tannyelvű alapiskola 13
Pered Magyar tannyelvű alapiskola 21
Sókszelőce Osztényi Leander magyar tannyelvű alapiskola 12
Vágkirályfa Magyar tannyelvű alapiskola 4
Vágsellye Pázmány Péter magyar tannyelvű alapiskola 14
Zsigárd Magyar tannyelvű alapiskola 16

Felvidék Ma