A Gömöri Református Egyházmegye presbiteri konferenciát szervez Hanván, a református gyülekezet Diakóniai Központjában az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek számára. A február 13-án, szombaton 10.00 órakor kezdődő konferencián igehirdetéssel szolgál Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. A református egyház szervezete és szolgálata a XVI. és a VII. században címmel dr. Dienes Dénes sárospataki egyháztörténész tart előadást. A krízis és konfesszió, református hitvallás a válságok idején – erről már dr. Kádár Zsolt esperes, a Doktorok Kollégiumának titkára szól. Horváth Pál volt egyházmegyei gondnok a presbiterek és világi egyháztagok szolgálatát és az egyház fenntartásának kérdését vázolja fel a megjelenteknek. Fekete Vince főgondnok köszöntése és az előadásokkal kapcsolatos kérdések megvitatása után szeretetvendégség várja a konferencia résztvevőit.

A részvételi szándékot a résztvevők legkésőbb február 10-ig jelezzék az Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában hanvarefegyhaz@freemail.hu címén.

Felvidék Ma, Reformata.sk